Peterson: Ida-Virumaa perede turvatunnet soodustab vajadusetele vastav elukestev õpe

"Peaksime leidma ühtse kursi ja nö otsad kokku sobitama ehk olema muutusteks valmis," soovis Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson riigi, töötukassa ja ametiühingute sihikindlamat koostööd.

Pilt: Scanpix

Peterson: Ida-Virumaa perede turvatunnet soodustab vajadusetele vastav elukestev õpe (1)

Kai Maran

"Peaksime leidma ühtse kursi ja nö otsad kokku sobitama ehk olema muutusteks valmis," soovis Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson riigi, töötukassa ja ametiühingute sihikindlamat koostööd.

"Ida-Virumaa terviklik päästeplaan aitaks tuhandeid peresid," ütles Peterson tänase peaministri algatusel Stenbocki majas toimuva ametiühingute, tööandjate ja valitsuse esindajate kolmepoolse tippkohtumise eel. "Neile peredele tuleb luua turvatunne!"

Ida-Virumaa päästeplaani kõrval plaanivad ametiühingud tõsta kohtumisel päevakorda ka elukestva õppe ja küsimused.

"Kui ei ole head elukestvat õpet, ei saa vajadusel rääkida ka karjäärivahetusest," ütles Peterson. "Vajadus ametit vahetada võib aga Ida-Virumaal tekkida paljudel, sest praegused töökohad sõltuvad nii kliimapoliitikast, majanduse globaliseerumisest kui tehnoloogia arengust."

Petersoni sõnul peaksid haridus- ja teadusministeerium, töötukassa ja ametiühingud tegema koostööd rohkem, et kliimamuutuste olukorras  inimeste elatustaset säilitada.

"Peaksime leidma ühtse kursi ja nö otsad kokku sobitama ehk olema muutusteks valmis," ütles Peterson, kelle sõnul on ametiühingul on täna elukestva õppe võimalused vajadusest mitu korda väiksemad. "Paneme lauale konkreetsed numbrid – igal aastal peab vähemalt 160 000 täiskasvanut saama võimaluse õppes osalemiseks, neist 40 000 vajavad tõsist abi karjäärivahetuseks".

Regulaarsed kolmepoolsed tippkohtumised valitsuse, ametiühingute ja tööandjate vahel taastas Jüri Ratase eelmine valitsus möödunud aasta mais. Kohtumiste mõte rajaneb tänavu saja-aastaseks saava Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO juhtmõttest, et majandus- ja tööpoliitika juhtimine peab olema allutatud töötajate, tööandjate ja valitsuste koostööle.

 

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...