Pirital rakendub alates 1. jaanuarist korraldatud jäätmevedu

Alates 1. jaanuarist rakendatakse Pirita linnaosas korraldatud jäätmevedu, jäätmeveoteenuse pakkujaks on Tallinna Jäätmekeskus. Korraldatud jäätmevedu tähendab, et tervele Pirita linnaosale on leitud jäätmevedaja ühiselt.

Pilt: Scanpix

Pirital rakendub alates 1. jaanuarist korraldatud jäätmevedu

Toimetaja: Moonika Tuul

Alates 1. jaanuarist rakendatakse Pirita linnaosas korraldatud jäätmevedu, jäätmeveoteenuse pakkujaks on Tallinna Jäätmekeskus. Korraldatud jäätmevedu tähendab, et tervele Pirita linnaosale on leitud jäätmevedaja ühiselt.

Tallinna linn korraldab jäätmevedu ümber nn Põhjamaade mudeli järgi, mis on mujal Euroopas laialdaselt kasutusel ning andnud häid tulemusi. Kui varem toiminud süsteemi järgi anti konkursi tulemusel piirkonniti ainuõigus ühele ettevõttele, siis nüüd on teenus jagatud kolmeks osaks. Linn leiab hangete tulemusel käitluskoha ja jäätmevedaja ning klienditeeninduse ja elanike või ühistutega arveldamisega tegeleb Tallinna Jäätmekeskus, mis on jäätmeveoteenuse osutamiseks loodud keskne asutus. Põhja-Tallinnas on jäätmevedu uue süsteemi järgi edukalt toiminud juba alates 2013. aasta märtsist, hiljem on lisandunud ka Lasnamäe, Nõmme, Mustamäe, Kristiine ja Haabersti veopiirkonnad.

Piritalt kogutud segaolmejäätmeid hakkab käitlema Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS ning neist toodetakse jäätmekütust, mida omakorda kasutatakse tsemenditööstuses loodusliku tooraine asemel. Biolagunevad jäätmed kompostitakse täies ulatuses ning vanapaber võetakse materjalina ringlusse.

Tallinna linna poolt rakendatava uue jäätmeveomudeli eelisteks on:

• Võimaldab pakkuda ühtset jäätmeveoteenust kogu linna territooriumil – olemas on üks keskne klienditeeninduskeskus ning ühistul või elanikul ei ole vaja peale iga konkursi läbiviimist uue vedajaga lepingut sõlmida, puuduvad hinna ja klienditeeninduse kvaliteedi erisused piirkonniti.

• Võimalus ristsubsideerida jäätmeveo teenuse hinda erinevatele jäätmeliikide lõikes, nt kehtestada segaolmejäätmete konteineri tühjendamiseks kõrgem tasu ja liigiti kogutud jäätmetele madalam tasu või tühjendada taaskasutatavate jäätmete konteinereid tasuta. Seni võis vabaturu olukorras olla liigiti kogutud biojäätmete mahuti tühjendus segajäätmete veost kallim – põhjamaade mudeli rakendamine võimaldab lõpetada liigiti kogumise eest karistamise.

• Võimalik paremini teostada järelevalvet – linnal on jooksev ja vahetu teave jäätmeveo toimimisest ning jäätmeveoga liitunutest. Seni sai linn info jäätmeveoga liitunutest ettevõtete käest ning see oli lünklik.

• Linnal on võimalik pakkuda mitmeid lisateenuseid mis on otseselt aidanud parandada jäätmekäitlusteenust ning seeläbi tõstnud ka inimeste valmisolekut jäätmeid liigiti koguda. Näiteks paindlik suurjäätmete veoteenus, lehtede ja kuuskede äravedu, konteinerite pesu jms.

• Võimaldab jäätmeveo turule siseneda uutel ettevõtetel – veoteenust saavad pakkuda ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.

• Teenust pakkuval jäätmevedajal ei ole põhjust jäätmetest ebaseaduslikult vabaneda, kuna jäätmekäitluskoht on juba ette antud ning käitlemise eest vedaja maksma ei pea.

Uue süsteemi kasutusele võtnuna oleme näinud, et kohati ei ole korteriühistutel tänini konteinereid biolagunevate jäätmete ja vanapaberi liigiti kogumiseks, kuigi selline kohustus on Tallinna jäätmehoolduseeskirja järgi juba üle kümne aasta. Põhjuseks on senine jäätmeveosüsteem, kus linn sai infot kohustuse täitmise kohta jäätmevedaja kaudu, kes tihti rakendas klientidele liigiti kogumise nõuet valikuliselt. Uue süsteemi järgi on linnal olemas vahetu info liigiti kogumise nõuete täitmisest.

Paberi ja kartongi mahuti on kohustuslik, kui kinnistul on vähemalt viis korterit, kuid võimalus tellida paberi ja kartongi äravedu on ka üksikelamus.

Vähem kui 10 korteriga majas ei pea olema biolagunevate jäätmete mahutit juhul, kui kinnistul on segaolmejäätmete mahuti ja seda tühjendatakse vähemalt üks kord nädalas. Üksikelamu kinnistul ei pea olema biolagunevate jäätmete mahutit juhul, kui biolagunevad aia- ja haljastujäätmed kogutakse liigiti ning kompostitakse samal kinnistul. Biolagunevate jäätmete mahuti peab olema, kui kinnistul on vähemalt kümme korterit.

Lihtsaim on jäätmeveoleping sõlmida e-prügi iseteeninduskeskkonnas www.prugi.ee. Samalt lehelt leiate ka hinnakirja ning lepingu tüüptingimused. Lepingut saab sõlmida ka Tallinna Jäätmekeskuses kohapeal aadressil Sadama 17. Alates 25. novembrist kuni aasta lõpuni saab igal esmaspäeval kella 14–18 lepingut sõlmida ka Pirita Linnaosa Valitsuse teenindussaalis aadressil aadressil Kloostri tee 6. Lisainfot saab Tallinna Jäätmekeskuse veebilehelt www.prugi.ee või telefonilt 616 4000.

Korraldatud jäätmeveo infotund toimub 7. detsembril kell 17.00 Pirita Linnaosa Valitsuses (Kloostri tee 6).

Laadimine...Laadimine...