Põhja-Tallinnas sai Nisu tänav korda

Nisu tänava mahukad rekonstrueerimistööd on lõppenud ja tänav on kasutamiseks avatud. Täieliku rekonstrueerimise läbis Nisu tänava lõik alates Ristiku tänavast kuni Sõle tänavani.

Pilt: Aleksandr Gužov

Põhja-Tallinnas sai Nisu tänav korda

Toimetaja: Toomas Raag

Nisu tänava mahukad rekonstrueerimistööd on lõppenud ja tänav on kasutamiseks avatud. Täieliku rekonstrueerimise läbis Nisu tänava lõik alates Ristiku tänavast kuni Sõle tänavani.

Viimase töölõiguna asfalteeriti Nisu tn ja Ristiku tn ristmiku kõnnitee. See töö viibis mõnevõrra, kuna maaalused elektrikaablid vajasid sättimist.

Rekonstrueerimistööde käigus rajati Nisu tänava, Ristiku ja Aru tänava vahelises lõigus 6m laiune sõidutee ning Aru tänava ja Sõle tn 42 vahelises lõigus 5 m laiune asfaltbetoonkattega sõidutee.

Jalakäijate liikumistingimusi parandati märgatavalt: tänava mõlemale küljele rajati 1,75m laiused kõnniteed. Seejuures kõnniteede kate tehti mitte asfaldist vaid tänavakividest, kuna tegemist on miljööväärtusliku alaga. Kõnniteed korrastati ka korterhoonete sissepääsude juures. Samuti ehitati uus sadevee kanalisatsioon, korrastati kõik tehnovõrgud, paigaldati vee- ja küttetorustik ning uuendati haljastusalad.

"Tegemist on väga suure ja kauaoodatud projektiga, mis puudutab kõiki selle äärde jäävate inimeste elu, aga ka näiteks Sõle spordikeskuse ja Sõle 40 koolihoone külastajaid. Rekonstrueerimise ettevalmistamisel pöördusime ka kohalike elanike poole ja küsisime nende arvamust," ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Nisu tänava rekonstrueerimistööde projekti tutvustamine kohalikele elanikele ja ühistute esindajatele toimus 2018. aastal. Mitmed ettepanekud lähtusid jalakäija ja eriti laste ohutuse seisukohast. Oluliseks peeti nii kiiruse piiranguid kui parkimisega seotud probleeme.

Kohalikel elanikel pinnuks silmas olnud parkimine saigi nüüd uue lahenduse - Aru ja Sõle vahelisele lõigule rajati mitmed parkimiskohti diagonaalparkimiseks.

Liikluse rahustamiseks rajati Nisu ja Aru tänavate ristumise kohas tõstetud ristmik. Samuti paigaldati täiendavad künnised Nisu tn 30 ning Nisu tn 18 ja 20 vahelise juurdepääsutee ette.

Ehitustööde käigus säilitati maksimaalselt olemasolevad puud. Selleks paigaldati osa trasse puurimismeetodi abil puude alt. Sõle tänava poolsele osale rajati minipark, kuhu paigaldatakse vajalik inventar - pingid, prügikastid ja väikevormid.

Sõle tänava poolsele osale rajati pargiala koos madalhaljastusega ja puhkekohtadega. Rekonstrueeritava lõigu pikkus oli 450 meetrit.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rajati tänavale LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Utilitas Eesti AS tellimusel teostas AS Magma tänava rekonstrueerimistöödega samaaegselt Nisu tn piirkonnas suuremahulisi soojustorustiku rekonstrueerimistöid.

Nisu tänava ehitustöid teostas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel Viamer Grupp OÜ. Projektdokumentatsiooni koostas KLM Projekt OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus oli 1 090 000 eurot.

Laadimine...Laadimine...