Politsei peadirektor: usaldan Tallinna Ülikooli esmaspäevast otsust

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri sõnul usaldab ta Tallinna Ülikooli esmaspäevast otsust alandada tema magistritöö hinnet.

Pilt: Scanpix
Haridus

Politsei peadirektor: usaldan Tallinna Ülikooli esmaspäevast otsust

Pealinn

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri sõnul usaldab ta Tallinna Ülikooli esmaspäevast otsust alandada tema magistritöö hinnet.

"2016. aastal hindas Tallinna Ülikool minu lõputöö hindega A, täna muutis hinnet D-le. Usaldan Tallinna Ülikooli ning tänast komisjoni otsust ma ei vaidlusta. Tänase komisjoni otsusega on magistritöö küsimus saanud minu jaoks lõpliku lahenduse," ütles Vaher.

Tallinna Ülikooli magistriõppekava lõputööde kaitsmiskomisjon kogunes esmaspäeval Elmar Vaheri magistritööd ümber hindama ja alandas selle hinnet. Tallinna Ülikooli pressiesindaja ütles, et hinnet alandati kolme palli võrra tasemeni D.

Juunis otsustas Tallinna Ülikooli akadeemiline komisjon otsustas saata Elmar Vaheri magistritöö õigusteaduse magistriõppekava lõputööde kaitsmiskomisjonile uuesti hindamiseks.

Töös esinevatest viitamisvigadest tulenevalt soovitas akadeemiline komisjon hinnet alandada, kuid töö väärib komisjoni hinnangul siiski positiivset hinnet. Ka kaitsekomisjon leidis, et vaatamata viitamisvigadele pole tegemist plagiaadiga.

Oma otsuse kujundas komisjon lähtudes viitamisvigade ulatusest, nende sisust ja olulisusest töö eesmärkide saavutamiseks, võttes muu hulgas aluseks nii ülikoolisisesed kui ka -välised ekspertanalüüsid.

Tallinna Ülikoolile (TLÜ) laekus juunis politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri taotlus sooviga kontrollida oma magistritöö "Ohutõrje õiguslik regulatsioon põhiseaduslikku korda ähvardada ohu korral" vastavust akadeemilistele nõuetele.

Vaher on meediale kinnitanud, et tema magistritöö ei ole plagiaat ning ta ei ole teadlikult ühelegi arvukatest allikatest viitamata jätnud.

"Kirjutasin oma magistritöö põhiseaduslikku korda ohustava olukorra tõrjumisest 2011. aastal jõustunud korrakaitseseaduse valguses. Viitasin oma töös enam kui 80 allikale, läbi töötasin oluliselt rohkem materjale. Kvaliteedikontroll oli minu jaoks juhendaja, Tallinna Ülikooli õigusteaduse dotsent Ilmar Selge, kellega arutasime läbi nii töö suunad kui ka erinevad allikad. Teadlikult ei ole ma ühelegi allikale viitamata jätnud," kinnitas Vaher.

Laadimine...Laadimine...