Pomerants õigustab korruptsioonihõngulist riigihanget: seni on kõik korras kuni kapo pole asja vastu huvi tundnud

Ragn-Sells kaebas kohtusse otsuse kuulutada Vaivara prügila operaatorihanke võitjaks keskkonnaministeeriumi ametnikule kuuluv ettevõte. Keskkonnaminister Marko Pomerantsi (IRL) arvates ei ole riigihankega midagi valesti seni, kuni kaitsepolitsei pole selle vastu huvi tundnud.

Pilt: Scanpix

Pomerants õigustab korruptsioonihõngulist riigihanget: seni on kõik korras kuni kapo pole asja vastu huvi tundnud

Ragn-Sells kaebas kohtusse otsuse kuulutada Vaivara prügila operaatorihanke võitjaks keskkonnaministeeriumi ametnikule kuuluv ettevõte. Keskkonnaminister Marko Pomerantsi (IRL) arvates ei ole riigihankega midagi valesti seni, kuni kaitsepolitsei pole selle vastu huvi tundnud.

"Kriminaalpolitsei ja kaitsepolitsei töötavad väga efektiivselt. Kui oleks kahtlusi, oleks kedagi kindlasti juba jutuajamisele kutsutud," ei näinud Pomerants oma alluva riigihankevõidus midagi imelikku, kirjutas Eesti Päevaleht.

Keskkonnaministeeriumi haldusalas tegutsev keskkonnaagentuur haldab Vaivara ohtlike jäätmete prügilat, millel pole seniajani korralikku puhastusseadet. Mitu aastat suletud olnud prügilale järjekordse operaatori leidmiseks korraldas agentuur riigihanke, mille võitjaks osutus EcoPro. Hankele laekus kolm pakkumust Ragn-Sellsilt ja EcoProlt ning Eesti Keskkonnateenuste ja Paikre Prügila ühispakkumus.

EcoPro omanikud on Neeme Reinap ja keskkonnaministeeriumi haldusosakonna nõunik Vahur Eenmaa. 

Prügifirma Ragn-Sells AS vaidlustas juuni lõpus riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO) Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse käitamise operaatori hankel AS-i Ecopro pakkumise edukaks tunnistamise; eelmisel hankel tegi Ragn-Sells küll ainsana pakkumise, kuid lepingu sõlmimiseni ei jõudnudki.

 Paar päeva hiljem, 2. juulil tühistas keskkonnaagentuur EcoPro hankevõidu, kuid 7. juulil kogunes komisjon uuesti, kaheliikmelisena (Helm ja Viisimaa). Koosoleku protokoll koostati päev hiljem ja vormistati 16. juunil avaldatud pakkumuste hindamise protokolli lisana, samal päeval koostasid Viisimaa ja Helm 16. juuni pakkumuste hindamise protokollile ka uued selgitused.

"EcoPro võitu ei tühistatud, vaid tunnistati kehtetuks esialgne edukaks tunnistamise käskkiri. Anti välja uus käskkiri asjaolu tõttu, et pakkujatel tekkis arusaamatusi pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse põhjenduste puhul. Põhjendused olid sisult samad, kuid need kirjutati rohkem lahti," selgitas Helm.

"Kui täiendavad dokumendid olid fabritseeritud, koostas keskkonnaagentuur 9. juulil käskkirja, millega tunnistas EcoPro pakkumuse teistkordselt edukaks. Hanke hindamispunktid jäid täpselt samaks. Teisisõnu, pärast meie vaidlustuse kättesaamist hakkasid kaks komisjoni liiget hoolega dokumente vormistama, et EcoPro uuesti võitjaks kuulutada. Paratamatult tekivad küsimused otsuste tagamaade kohta. Keskkonnagentuuri tegevus on nagu Audi istumise alla soetanud ministeeriumi kantsleri käitumine, kes ajakirjanduse tähelepanu alla sattudes palkab juristid tagantjärele põhjendusi kirjutama, miks autol peab just neli rõngast nina peal olema," ütles Ragn-Sellsi ärijuht Agu Remmelg.

Ragn-Sells kaebas keskkonnaagentuuri käskkirja uuesti VAKO-sse, kuid VAKO seda ei rahuldanud. Pärast seda pöörduti kohtusse. Üleeile toimus kohtuistung ja otsuse vormistab kohus järgmisel nädalal.

Laadimine...Laadimine...