Postitöötajad esitasid oma ettepanekud koroonaviiruse tõkestamiseks

Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit (ESTAL) saatis reedel Eesti Postile töötajate soovitused ettevaatusabinõude rakendamiseks ja töökorralduse muutmiseks, et kaitsta töötajaid ja kliente koroonaviiruse leviku eest.

Pilt: Scanpix/Pilt on illustratiivne

Postitöötajad esitasid oma ettepanekud koroonaviiruse tõkestamiseks

Dmitri Povilaitis

Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit (ESTAL) saatis reedel Eesti Postile töötajate soovitused ettevaatusabinõude rakendamiseks ja töökorralduse muutmiseks, et kaitsta töötajaid ja kliente koroonaviiruse leviku eest.

Kirjakandjatel ja postikulleritel soovitatakse vältida otsest kontakti kliendiga – saadetis tuleb panna maha või alusele ja veenduda eemalt, et saaja selle võtab.

Kui töötaja on veendunud, et saadetis on kliendil käes, siis allkirjastab kättesaamise töötaja ise, et vältida kokkupuudet kliendiga.

Võimalusel tuleks muuta või lausa loobuda teenustest, millega on vajalik otsene kontakt kliendiga.

Töö ajal tuleks kanda kindaid, sest desinfitseerimisvahenditega võib olla tarneraskusi ja eelistatav on kätepesu vee ja seebiga.

Kliente tuleks teavitada sellest, et mõttekas ja turvaline on kasutada kaardimakset, sest terminalide desinfitseerimine ei ole keeruline.

Klienditoolid tuleks paigutada vähemalt ühe meetri kaugusele teenindusletist ja ka ooteruumis peaksid ootepingid asuma üksteisest turvalises kauguses.

Kaugtööd tuleks teha nendel ametikohtadel, kus vähegi võimalik.

Võimalusel tuleb viia klienditeenindajate arv postkontorites miinimumini.

Nendes piirkondades, kus viirusesse nakatunuid on kõige rohkem – Saaremaa, Harjumaa, Tartu ja Võru –, tuleb kaaluda postkontorite ajutist sulgemist. Postkontori uksele tuleks jätta teade telefoninumbriga, kuhu saab helistada vajaliku teenuse saamiseks. Töötajaid tuleks võimalusel rakendada teisele tööle. Kui see pole võimalik, siis poolte kokkuleppel kasutada lisapuhkust või iga-aastast puhkust. Palgata puhkuse soovitust tööandja ametiühing ei aktsepteeri.

Laadimine...Laadimine...