PRIA maksis 2018. aastal toetusteks rekordilise 323,8 miljonit eurot

Suurima osa toetustest ehk 153 miljonit eurot moodustasid pindala- ja loomapõhised otsetoetused ja üleminekutoetused. Kõige rohkem laekus toetustaotlusi Pärnust, Võrust ja Tartust. 

Pilt: Scanpix

PRIA maksis 2018. aastal toetusteks rekordilise 323,8 miljonit eurot

Toimetaja: Sandra Lepik

Suurima osa toetustest ehk 153 miljonit eurot moodustasid pindala- ja loomapõhised otsetoetused ja üleminekutoetused. Kõige rohkem laekus toetustaotlusi Pärnust, Võrust ja Tartust. 

2018. aastal maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 21 410 kliendile kokku 323 844 462 eurot ameti vahendatud toetusi. 

Paljud PRIA kliendid soovisid toetusi mitmest meetmest - väljamakseid tegi PRIA 2018. aastal kokku ligi 68 000 taotluse põhjal 80 toetusmeetme raames. Mullu põllumajandustootjatele, kalandussektorile, avaliku sektori asutustele, MTÜ-dele  ja teistele välja makstud toetuste kogusumma oli 2017. aastaga võrreldes ligi 17,1 miljonit eurot suurem. 

Kõige rohkem laekus toetustaotlusi Pärnumaalt (7617), Võrumalt (7528) ja Tartumaalt (6517) ning suurimad toetusmaksed läksid Viljandimaale (36,3 miljonit eurot) ning Tartumaale (33,5 miljonit eurot). 

Suurima osa, ligi poole mullu makstud toetustest moodustasid pindala- ja loomapõhised otsetoetused ja üleminekutoetused - kokku 153 miljonit eurot. Samale sektorile maksti ka 57,2 miljonit eurot Eesti maaelu arengukava (MAK) loomade ja põldudega seotud põllumajanduslikke toetusi, millest 29 miljonit moodustasid keskkonnatoetused. Nende toetuste avil hooldatakse Eestis ligi miljonit hektarit põllumajandusmaad nind poollooduslikke kooslusi. 

"Tootjatel oli möödunud aasta mõnevõrra keerukas, aga väljamaksete rekordiline suurus näitab, et põllupidajad ja loomakasvatajad tulevad toime ja edendavad sellest hoolimata," rääkis PRIA peadirektor Jaan Kallas.

"Rekordiliste maksete üle tasub kindlasti rõõmustada, ent investeeringute vajadus põllumajanduses ja toiduainetetööstuses on jätkuvalt väga suur. Loodan, et varasemad väljamaksed aitasid kaasa maaharijate ilmastikuoludest tulenevate murede lahendamisele."

Ligi 56,5 miljonit eurot MAK toetusi said põllumajandus- ja metsaettevõtjad, toiduainete töötlejad, noortalunikud ja maamajanduse mitmekesistajad selleks, et teha investeeringuid põhivarasse, likvideerida metsakahjustusi, alustada maal põllumajanduslikku ettevõtlust noortalunikena, korrastada maaparanduslikke taristuid, arendada ettevõtlust väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist jne. 

2018. aastal välja makstud 323,9 miljonist eurost pärines 273,2 miljonit Euroopa Liidu eelarvest, ülejäänu Eesti riigilt. 

Laadimine...Laadimine...