1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Markuse evangeelium 10:Jeesus õnnistab lapsi
13 Ja Jeesuse juurde toodi lapsi, et ta neid puudutaks. Ent jüngrid
sõitlesid toojaid.
14 Aga Jeesus sai seda nähes pahaseks ja ta ütles
neile: „Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid,
sest selliste päralt on Jumala riik!
15 Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei
võta nagu laps, ei saa sinna.”
16 Ja ta kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes käed nende
peale.

Pauluse kiri galaatlastele 1:
Tervitus
1 Paulus, apostel mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu,
vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes Tema on üles äratanud surnuist,
2 ning kõik vennad, kes on minu juures - Galaatia kogudustele:
3 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt,
4 kes andis enese meie pattude eest, et meid välja kiskuda
praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie Isa tahtmist mööda,
5 kellele olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.

Laadimine...Laadimine...