Pro Kapital: uus detailplaneering ei piira juurdepääsu Kalaranda

Veel kehtestamata detailplaneering võimaldaks Pro Kapitali sõnul kõigile soovijatele juurdepääsu Kalaranda kehtestades sellele merest 25 meetri ulatuses avalik ala.

Pilt: Scanpix

Pro Kapital: uus detailplaneering ei piira juurdepääsu Kalaranda

Veel kehtestamata detailplaneering võimaldaks Pro Kapitali sõnul kõigile soovijatele juurdepääsu Kalaranda kehtestades sellele merest 25 meetri ulatuses avalik ala.

"Heakskiitu ootav detailplaneering ei piira kellelegi ligipääsu randa, vaid vastupidi – loob sellele hoopis seadusliku aluse, tagab lauge liivase ranna ega võimalda olemasoleva liivaranna ette merele jahisadamat rajada, mis omakorda välistab igasuguste sadamarajatiste tekkimise võimaluse," ütles Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor pressiteate vahendusel, vahendas BNS.

Lisaks ei nõustu Remmelkoor, et veel kehtestamata detailplaneeringut muudetaks, ja kehtestataks 25 meetri ulatuses merest 50 meetri ulatuses avalik ala. "lmselt mõistab igaüks, et 25 000 ruutmeetrit ehk ligi nelja Vabaduse väljaku suurune avalik ruum koos promenaadi ja liivarannaga on küllaldane, et võimaldada mugavat piknikupidamist," sõna Remmelkoor. " 50-meetrist keeluvööndit pole Tallinna kesklinna mereäärses piirkonnas Admiraliteedi basseinist Noblessnerini kusagil. "

Remmelkoore sõnul ei ole hoolimata piirdeaia püstitamisest ettevõte piiranud juurdepääsu Kalarannale.

Juunis allkirjastasid Pro Kapital ja Tallinna linn Kalaranna tänava ehituse tõttu omavahelise lepingu muudatuse, mille kohaselt linnal tuleb arendajale maksta 917 000 eurot, kui Pro Kapitali soovitud detailplaneeringut ei suudeta järgmise aasta oktoobriks kinnitada.

On loomulik, et eromanikule kompenseeritakse tema maale avaliku tee rajamine, ütles Remmelkoor. "Kompromissi käigus on Pro Kapital nõustunud linnatänava jaoks maa maksumaksjale andma tasuta. Sellist vastutulekut ei teeks keegi meist niisama. Vastutulekuid ja kompromisse on võimalik teha siis, kui mõistliku aja jooksul luuakse võimalused täna sadama ja tühermaana seisva eramaa paremaks kasutamiseks, võimaldatakse ehitada sinna avalikult kasutatav rannapark, rannapromenaad ning sellega piirnev täna kehtivas üldplaneeringus ettenähtud hoonestus, mis hüvitaks eraomanikule aastate jooksul tasutud maamaksu ja eramaast olulise osa tasuta avalikkusele andmise."

Kalamaja ja Pelgulinna elanikke ühendav MTÜ Telliskivi Selts teatas esmaspäeval, et soovib õiguskantslerilt teada, kelle kohustus on tagada Kalaranna avatus, kui omanik sulgeb kallasraja. Samuti soovitakse hinnangut, kas Kalasadama detailplaneeringu menetlus vastab hea halduse tavale.

Esmaspäeval kinnitati Kalaranda ümbritsevale tarale väravad, kuid nende sulgemine pole Remmelkoore sõnul veel otsustatud. Praegu on inimestel võimalus Kalasadama kaudu suplusranda minna.

Laadimine...Laadimine...