Psühhootilise häirega noored saavad oma rehabilitatsioonikodu

Tallinna abilinnapea Merike Martinson külastas Iru noortemaja, kus avatakse oktoobris Eesti esimene rehabilitatsioonikodu psühhootilisse häiresse haigestunud noortele vanuses 18–35 eluaastat.

Pilt: Scanpix

Psühhootilise häirega noored saavad oma rehabilitatsioonikodu

Tallinna abilinnapea Merike Martinson külastas Iru noortemaja, kus avatakse oktoobris Eesti esimene rehabilitatsioonikodu psühhootilisse häiresse haigestunud noortele vanuses 18–35 eluaastat.

Igal aastal satub Tallinnas ligi 200 inimest esmakordse psühhoosiga haiglasse. Nendest umbes 20% kogevad vaid ühte haigusepisoodi ning paranevad täielikult, ülejäänud vajavad aga pikemaajalist kompleksset toetust, teatas Raepress Pealinnale.

Noortemajas pakutakse kaheaastast programmi kuni kaheksateistkümnele Tallinna linnas elavale eesti või vene keelt kõnelevale esmahaigestunule, kellele ambulatoorne ravi pole piisav ning kes vajavad iseseisvaks toimetulekuks ja ravi jätkamiseks igapäevast tuge.

Teenuse eesmärk on aidata noortele vanuses 18–35 eluaastat haigusest taastuda, saavutada võimalikult iseseisev toimetulek ning ennetada seeläbi kroonilise psüühikahäire väljakujunemist.

Abilinnapea Merike Martinson loodab, et teenus pakub noortele võimaluse turvalises keskkonnas haigusest taastuda.

"See on kompleksne teenus, mille raames toetatakse  tervise eest hoolitsemist, sümptomitega toimetulekut, õpetatakse igapäevaseid oskuseid, samuti  toetatakse haridustee jätkamist ning töö leidmist ja tööl püsimist," tutvustas Martinson.

Lisaks nõustatakse ka noore pereliikmeid ja lähedasi.

Hooldekodu tee 2 asuvat hoonet renoveerib Koda Ehitus OÜ, selle valmimise tähtaeg on 31. august 2015. Septembris tehakse ettevalmistusi teenuse käivitamiseks, sisustatakse ruume ning teostatakse ruumide tuleohutuse- ja tervisekaitsenõuetele vastavuse kontroll.

Teenus käivitatakse oktoobri alguses peale tegevusloa saamist Sotsiaalkindlustusametilt, kes hakkab teenust finantseerima.

Linnaeelarvest eraldati hoone renoveerimiseks  212 147 eurot ning mööbli ja teenuse toimimiseks vajaliku sisustuse soetamiseks kulub orienteeruvalt 30 000 eurot.


Psühhoos on psüühikahäire, mille tunnuseks on häiritud tegelikkuse (objektiivse reaalsuse) tunnetus. Tegelikkuse tunnetuse häire aluseks on häired tajumises ja mõtlemises: hallutsinatsioonid, luulud.

  • Haige näeb inimesi (hallutsinatsioon), keda tegelikult ei ole, kuid ta kujundab oma käitumise selle järgi, mida näeb. Kui kujutluses teda ähvardatakse, siis tajub ta seda reaalse ohuna.
  • Haige võib olla veendunud (luul), et näiteks naaberkorteris sepitsetakse tema tapmist, ja sel juhul elab ta reaalses tajutud hirmus.

Kuna psühhootiline inimene kujundab oma käitumise irreaalsete stiimulite põhjal, on ta sellises seisundis viibides piiratud teovõimega.

Kõige tüüpilisemad psühhoosid on skisofreenia ja alkoholpsühhoos.


Laadimine...Laadimine...