Pühapäeval tutvustatakse Tartus kiriku toetamiseks loodud EELK Toetusfondi

25.03. tutvustatakse Tartus Jaani kirikus heategevusfondi EELK Toetusfond. Selle loomise eesmärk on toetada Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut kristliku usu, maailmavaate ja kultuuri hoidmisel ning pärandi säilitamisel Eestis.

Pilt: Kultuurimälestiste riiklik register

Pühapäeval tutvustatakse Tartus kiriku toetamiseks loodud EELK Toetusfondi (1)

25.03. tutvustatakse Tartus Jaani kirikus heategevusfondi EELK Toetusfond. Selle loomise eesmärk on toetada Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut kristliku usu, maailmavaate ja kultuuri hoidmisel ning pärandi säilitamisel Eestis.

Toetusfondi asutasid eraisikutena Indrek Laul (fondi nõukogu esimees), Janek Mäggi (fondi nõukogu aseesimees), Väino Kaldoja ja Urmas Viilma; lisaks neile kuuluvad sihtasutuse nõukogusse Mart Hirtentreu, Jüri Ehasalu, Jüri Kraft ja Heiti Hääl.

Palmipuudepüha jumalateenistuse järel toimuva SA EELK Toetusfondi tutvustusürituse raames kingib ettevõtja Indrek Laul Tartu Jaani kirikule kontsertklaveri 225 ning toimub kontsert Eesti tunnustatud pianistide osalusel.

"EELK Toetusfondi eesmärk on pakkuda inimestele võimalust toetada kirikut tema ühiskondliku rolli täitmisel," ütles EELK Toetusfondi kaasaasutaja Indrek Laul. "Eestis on väga palju inimesi, kes väärtustavad kiriku rolli ühiskonnaelu edendamisel ning tahavad kirikut selles aidata. EELK Toetusfondi mõte on kodanikualgatus, kus aktiivsed Eesti inimesed tahavad oma riigi vaimset keskkonda kirgastada ning pärandit väärtustada. Ühistegevus, mille eesmärk on Eesti elu paremaks muutmine, on loomupärase arengu tagatis."

"Ettevõtja ülesanne on oma toetuse kaudu muuta Eestit paremaks nendes elulõikudes, kus mulle tundub, et riigi tugi on ebapiisav või olematu, kuid kodanikkond seda vajab ja eeldab," märkis EELK Toetusfondi kaasasutaja Väino Kaldoja. "Eesti ettevõtjad tahavad, et Eesti kultuuri kõik võtmevaldkonnad areneksid ja õitseksid. Kirik on initsiatsioon, mille kaudu väga suur osa ühiskonnast end avab – endale, perekonnale, osad ka ühiskonnale. Ma usun, et me peame Eesti pidepunkte tugevdama ning selleks on vaja ühiskonna toetust."

"EELK Toetusfondi eesmärk on pakkuda kõigile soovijatele võimalust kirikut toetada, lihtsalt ja mugavalt," ütles EELK Toetusfondi kaasasutaja Janek Mäggi. "Fondil on tegus nõukogu, tegevjuht ning iseseisev identiteet. EELK Toetusfond hakkab koguma annetusi avalike kampaaniatega, millega finantseerib konkreetseid projekte. Eripära võrreldes tavaliste annetustega on eelkõige see, et fond kogub raha ja finantseerib käegakatsutavate tulemustega asju, mille puhul annetaja tunneb, et tal on olnud projektis osa ja ta on aidanud seda ellu viia."

"Ettevõtjatelt tulnud algatus teha kirikuga koostööd ühiskonna sidusamaks muutmise nimel on tänuväärt. Erinevate ühiskonnagruppide koostöös saame Eesti inimeste turvatunde suurendamiseks ja kultuurilise identiteedi tugevdamiseks palju ära teha," ütles kirikut toetavasse fondi eraisikuna panustav Urmas Viilma.

Heategevusfondi EELK Toetusfond eesmärk on toetada Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut kristliku usu, maailmavaate ja kultuuri edendamisel ning pärandi säilitamisel Eestis.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...