Rahapuuduses politsei ei suuda kadunud inimesi leida

"Politsei küsis esimese asjana, et mida te meilt ootate," ütles mullu suve lõpus kadunuks jäänud 21-aastase Kristo Kingo isa Kalmer. Peret jooksutati kolme politseijaoskonna vahet, enne kui asi lõpuks menetlusse võeti.

Pilt: SA Kadunud

Rahapuuduses politsei ei suuda kadunud inimesi leida

Sirje Rattus

"Politsei küsis esimese asjana, et mida te meilt ootate," ütles mullu suve lõpus kadunuks jäänud 21-aastase Kristo Kingo isa Kalmer. Peret jooksutati kolme politseijaoskonna vahet, enne kui asi lõpuks menetlusse võeti.

Mullu jäi Eestis kadunuks 42 inimest. Praegu on politsei andmetel kadunud 35 inimest, neist umbes iga neljas on laps.

Möödunud kolmapäeval korraldas kadunud inimeste otsimisega tegelev sihtasustus Kadunud pressikonverentsi, kus tutvustas võimalusi kadunud inimeste leidmise tõhustamiseks. Seal osalesid ka viie eri ajal kadunuks jäänud lapse ja noore vanemad, kes tõid välja puudusi otsimisel. Vanemate esmane etteheide politseisüsteemile oli, et inimeste otsinguid ei võeta piisava tõsidusega ning politsei jätab tähelepanuta niidiotsad, mis võiksid aidata kadunuks jäänuid kiiremini leida.

"Küllap ta ise läks!"

Mullu 24. oktoobril jäi Võrus kadunuks 17-aastane Markkus Ansberg. Juhtum sai meedias küllalt palju tähelepanu, poissi aitas otsida sadu inimesi, kuid seni tagajärjetult. "Me tahame oma lapse üles leida, kuid selleks tuleb teha midagi teisiti kui on seni tehtud," ütles Markkuse ema Marika Ansberg. "Eri juhtumitele tuleb läheneda erinevalt, mitte teha üldistusi. Kindlasti ei ole kadunute puhul kohta üldistustel ja eelarvamustel. Teismeliste kadumisel kohtame sageli suhtumist, et ah, küllap ise läksid. Tegelikult oleks pidanud kohe algatama kriminaalmenetluse."

Igaüks jätab jälje

Et politseiuurimine on pealiskaudne ning ebapiisav, tõdesid ka teised kadunud laste vanemad. Mullu sügisel kadunuks jäänud 26-aastase Jaanus Kibali isa Aleksander Kibal märkis, et praegu jääb igast inimesest maha jälgi nii pangakaardiga tehinguid tehes kui ka internetis surfates. Ent kuni tegemist ei ole kriminaalasjaga, siis politsei neid juhtlõngu uurima ei hakka.

"Info inimeste tegemiste kohta on olemas, kuid politseil pole suutlikkust sellega tegelda," tõdes Kibal. "Isegi kui pakkuda neile konkreetset materjali, on toimingud ebapiisavad."

Politsei osavõtmatust ja ignorantsust kogesid ka möödunud aasta 28. augustil kadunuks jäänud Kristo Kingo vanemad. "Esmalt jooksutati meid kolme jaoskonna vahet," rääkis noormehe isa Kalmer Kingo. Kuna Kristo oli 21-aastane, tehti vanematele kohe selgeks, et täisealine inimene on vaba liikuma ning vanematel ei ole õigust saada teada oma poja panga- ega haiglaandmeid, samuti kõneeristusi.

"Politsei küsis esimese asjana, et mida te meilt ootate," ütles Kingo. Kuni kriminaalmenetlust pole alustatud, pole ka politseil õigust jälitustegevust läbi viia. "Käisime ise pangast panka infot nurumas. Ainult ühest pangast saime teada, et neil meie poja kohta infot ei ole. Teised ütlesid, et nad ei või avaldada isegi seda, kas meie poeg on nende kaudu mingeid tehinguid teinud."

Pangaandmed vajalikud

SA Kadunud juht Aare Rüütel ütles, et kadunud inimeste otsinguil peaksid pääsema menetlejad ligi pangaandmetele ning samuti peaks neil olema õigus teha kolmandate isikute kõneeristusi. See aitaks kriitilise aja ehk esimese viie kadumispäeva lõpuks koguda täpsema info. "Inimese kadumise puhul peaks menetlus toimuma kiiresti," rõhutas Rüütel.

"Soovime, et politsei- ja piirivalveametis oleksid eriväljaõppega inimesed, kes ei tegele kadunud inimesega nagu varastatud esemega – väärteomenetluse korras," ütles kadunud Markkuse ema Marika Ansberg. "Asitõendid ei tohi kaotsi minna seetõttu, et inimest otsib politseinik, kes ei ole ealeski kadunute otsimisega kokku puutunud. "

Aita leida kadunud inimesi!

SA Kadunud on loonud otsingufondi, mille raha läheb üle viie päeva kestvate maastikuotsingute kütusekuludeks ja kasutatava tehnika jaoks.
Samuti aitab inimeste toetus palgata kadunu leidmiseks pensionile jäänud või koondatud uurijaid ja kriminaliste.

Otsingufond ootab kadunud laste otsimiseks annetusi arvelduskontole Kadunud SA, EE441010220248190225. Selgitusse märkida: Annetus otsingufondi.

Vanemad õpetavad enda ideedega riiki lapsi otsima

Vanemad ei saa praegu tutvuda ka laste tagaotsimistoimikuga, kuigi seal on vasturääkivusi.

Praegu jäävad toimikud vanematele suletuks. "Meile teadaolevalt on toimikus mitmeid vasturääkivusi, mida tahaksime kontrollida," ütles Marika Ansberg. "Miks ei võimaldata meil tutvuda poja sissetulevate kõnede eristusega? Me ei taha kuulda uurija suust lauset: "Saate aru, inimesi kaob ja jääbki kadunuks." Selline suhtumine ei ole vastuvõetav."

SA Kadunud on esitanud riigikogu õiguskomisjonile, peaprokurörile ja politseijuhtidele ettepanekud, kuidas kadumisjuhtumeid paremini uurida. Ettepanekutes kirjeldatud toimingud on selgunud SA Kadunud koostöö käigus politseinike ja prokuröridega viimase seitsme aasta jooksul konkreetsete kadumisjuhtumite lahendamisel.

"Ettepanekud näevad ette mitte ainult täiustada operatiivset otsingusüsteemi ja ennetada kadumisi, vaid aidata parandada kadumisjuhtumite taga olevate kuritegude avastamist," ütles SA Kadunud juht Aare Rüütel

Laadimine...Laadimine...