RAINER KATTEL: sisseränne aitaks kaasa Eesti majanduse kasvule

TTÜ professor Rainer Katteli hinnangul tuleks Eestile kasuks võõrtööjõu sissetoomine, kuna see aitaks oluliselt kaasa võõrturgudele jõudmisele ja kohaliku tootmise ja nõudluse edendamisele.

Pilt: Scanpix

RAINER KATTEL: sisseränne aitaks kaasa Eesti majanduse kasvule

TTÜ professor Rainer Katteli hinnangul tuleks Eestile kasuks võõrtööjõu sissetoomine, kuna see aitaks oluliselt kaasa võõrturgudele jõudmisele ja kohaliku tootmise ja nõudluse edendamisele.

Põhja ja Baltimaade töörändekonverentsil üles astunud Rainer Kattel leidis, et väikeriigina on meile äärmiselt oluline absorbeerimisvõime.

"Mida rohkem oleme võimelised vastu võtma ideid siin, seda enam oleme avatud," sõnas Kattel, kes rõhutas pakkumise ja nõudluse mitmekesisuse olulisust, millele mujalt pärit elanikud alates oma kultuuritarbimisest kuni igapäevaste toitumistavadeni kaasa aitaksid.

"Põhjamaade ettevõtete asumine siia, majanduskultuuri ja ettevõtluskultuuri on väga põhjalikult arenenud," tõdes Kattel, kelle sõnul nõudlus ja tootmine kasvavad koos sisserändega.

Samas tõi ta välja, et Eestis töötab vähe aasialasi, mis aga ei aita kuidagi kaasa uute turgude avanemisele Aasiasse, sest nemad tunnevad sealset kultuuri ja võiksid avada meile ukse.

Peale selle tõi Kattel välja, et empiirilised uuringud näitavad positiivset seost oskustööjõu sisserände ja innovatsiooni vahel.

Laadimine...Laadimine...