Ratas: Ukraina mereväelased tuleb viivitamatult vabastada

"Euroopa Liidu järgmised sammud peavad sõltuma sellest, kui kiiresti meremehed ja laevad vabastatakse. Oleme valmis peagi täiendama EL-i piiravaid meetmeid Venemaa suhtes," ütles peaminister Jüri Ratas EL-i riigijuhtide kohtumisel.

Pilt: Scanpix

Ratas: Ukraina mereväelased tuleb viivitamatult vabastada (7)

Toimetaja: Moonika Tuul

"Euroopa Liidu järgmised sammud peavad sõltuma sellest, kui kiiresti meremehed ja laevad vabastatakse. Oleme valmis peagi täiendama EL-i piiravaid meetmeid Venemaa suhtes," ütles peaminister Jüri Ratas EL-i riigijuhtide kohtumisel.

Euroopa Liidu (EL) riikide riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel viibiva Eesti valitssujuhi Jüri Ratase sõnul tuleb Ukraina mereväelased viivitamatult vabastada, vahendas BNS.

EL-i juhid otsustasid eile õhtul ülemkogul välissuhete arutelul pikendada Minski kokkulepete jätkuva mittetäitmise tõttu piiravaid meetmeid Venemaa suhtes järgmiseks pooleks aastaks.

Ülemkogu arutas ka Venemaa poolt Kertši väinas 25. novembril toimunud sõjalise jõu kasutamist Ukraina laevade ja meeskondade vastu ning pidas seda äärmiselt murettekitavaks. Lisaks rõhutasid riigijuhid, et jõu kasutamisel ei ole mingit õigustust ning see on rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine. "Ukraina mereväelased ja laevad tuleb viivitamatult vabastada. Lisaks tuleb tagada Kertši väinas ja Aasovi merel meresõiduvabadus," lausus Ratas.

"Euroopa Liidu järgmised sammud peavad sõltuma sellest, kui kiiresti meremehed ja laevad vabastatakse. Oleme valmis peagi täiendama EL-i piiravaid meetmeid Venemaa suhtes," ütles peaminister. Liikmesriikide juhid kinnitasid vankumatut toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele.

Ülemkogu rõhutas, et EL-i majanduslik toetus Ukrainale praeguses olukorras on väga oluline. "Peame toetama Ukraina Aasovi-äärseid piirkondi," lausus peaminister Ratas.

EL-i riikide juhid arutasid ettevalmistusi eelseisvaks, järgmisel aastal 24.–25. veebruarini toimuvaks tippkohtumiseks Araabia Riikide Liigaga. Samuti tervitas Euroopa Ülemkogu ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu heakskiitmist Euroopa Parlamendi poolt, mis avas tee lepingu jõustumisele 2019. aasta veebruaris.

Ühendkuningriigi peaminister Theresa May andis liikmesriikide juhtidele ülevaate Euroopa Liidust lahkumise olukorra kohta ning edastas oma vaate toimuvast. Seejärel jätkasid EL-i 27 liikmesriigi juhid omavahelist arutelu Ühendkuningriigi EL-ist lahkumisega seotud küsimuste üle.

27 liikmesriiki kinnitasid üle toetuse 25. novembril heaks kiidetud lepingule Ühendkuningriigi EL-ist lahkumise kohta ning kavatsust liikuda edasi selle ratifitseerimisega. "Meie ühine seisukoht on, et kokkulepitud väljaastumislepingut enam ei avata. See leping on parim kompromiss, mis sellises keerulises olukorras oli võimalik saavutada," ütles peaminister Ratas.

Ülemkogu kinnitas oma järeldustes, et väljaastumislepingus ette nähtud tagavaralahendus piirikontrolli vältimiseks Iiri saarel on mõeldud toimima ajutisena ja ainult juhul kui alalist lahendust ei jõuta õigeaegselt kokku leppida. Täiendavaid juriidilisi garantiisid, mis muudaksid tagavaralahendust või piiraksid selle rakendumist, ei saa EL pakkuda.

Riigi- ja valitsusjuhid märkisid, et EL soovib ka tulevikus võimalikult lähedast koostööd Ühendkuningriigiga ning pärast väljaastumiselepingu ratifitseerimist liikuda edasi tulevasi suhteid puudutavate lepingute läbirääkimistega. Nende kõneluste käigus otsitakse alalist lahendust ka Iiri piiriga seotud küsimusele.

Ratas sõnas, et igal juhul jätkatakse ka ettevalmistusi selleks, kui Ühendkuningriik peaks otsustama lahkuda liidust lepinguta.

7 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...