Ravimiseaduse muudatused parandavad ravimite kättesaadavust

Sotsiaalministeerium esitas teistele ministeeriumitele ja huvigruppidele kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ravimiseaduse muudatused, mille eesmärk on parandada ravimite kättesaadavust ning ravimijäätmete kogumist ja õiget käitlemist.

Pilt: Scanpix

Ravimiseaduse muudatused parandavad ravimite kättesaadavust

Toimetaja: Toomas Raag

Sotsiaalministeerium esitas teistele ministeeriumitele ja huvigruppidele kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ravimiseaduse muudatused, mille eesmärk on parandada ravimite kättesaadavust ning ravimijäätmete kogumist ja õiget käitlemist.

"Tõhusad, kvaliteetsed, ohutud ravimid aitavad lahendada paljusid terviseprobleeme, parandada elukvaliteeti, pikendada eluiga ja säästa haiglaraviga seotud kulusid," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Kavandatavad muudatused aitavad parandada ravimite ja apteegiteenuse kättesaadavust ning lihtsustavad ravimijäätmete tagastamist apteeki, et vältida nende sattumist keskkonda."

Olulisemate muudatustena on plaanis: lihtsustada kõlbmatute ravimite tagastamist apteeki ning ravimijääkide käitlemist; luua võimalus tuua elupäästval eesmärgil erandkorras sisse müügiloata innovaatilisi ravimeid juba ravimi kliiniliste uuringute staadiumis;
anda haiglaapteekidele võimalus haiglas tervishoiuteenuse osutamiseks kasutatavate müügiloata ravimite sisse toomiseks; võimaldada videokõne teel nõustamist maapiirkonnas asuvas haruapteegis, mille läheduses ei ole ühtegi teist apteeki; laiendada apteekide koostöövõimalusi, et parandada personaalselt pakendatud ravimite kättesaadavust; lihtsustada lennujaama territooriumil asuva haruapteegi pidamise tingimusi; kaasajastada ravimireklaami tingimusi.

Sotsiaalministri sõnul jõuab igal aastal ohtlike jäätmete kogumiskohtadesse ligi 24 tonni ravimijäätmeid, kuid hinnanguliselt jääb vähemalt sama palju jäätmejaamadesse viimata. "Kasutajasõbralikum kõlbmatute ravimite tagastus apteekidesse aitab vähendada ravimijäätmete sattumist looduskeskkonda," ütles Kiik.

Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja arvamuse avaldamiseks erialaühendustele, tervishoiuasutustele ning teistele seotud asutustele ja huvigruppidele. Seadus on kavandatud jõustuma 2020. aasta 1. juulil. Eelnõu muudatusettepanekute tähtaeg on tänavu 9. august.

Laadimine...Laadimine...