Reaalkool saab tasemel loodusainete keskuse

Tallinna Reaalkooli juurde kerkib reaal- ja loodushariduse keskus, mis õpetab neid aineid maailmatasemel ning aitab noortel pääseda ülikooli.

Pilt: Tallinna Reaalkool
Haridus

Reaalkool saab tasemel loodusainete keskuse

Urmas Kaldmaa

Tallinna Reaalkooli juurde kerkib reaal- ja loodushariduse keskus, mis õpetab neid aineid maailmatasemel ning aitab noortel pääseda ülikooli.

Reaalkooli vilistlane ja Tehnikaülikooli õppeprorektor Jakob Kübarsepp tõdes, et praegu pole meie gümnaasiumide lõpetajad sageli küpsed reaalainetes kõrgkoolis õppima, sest üldhariduskoolid ei oma nende ainete nüüdisaegsel tasemel õpetamiseks tingimusi ja võimalusi. Uus kompetentsikeskus parandaks olukorda, pakkudes lisaks Reaalkooli õpilastele laboritunde ka umbes 200 õpilasele teistest Tallinna koolidest. "Kõige tähtsam on, et kompetentsikeskus loob nüüdisaegsed õppimisvõimalused," ütles Reaalkooli direktor Ene Saar. "Õppimine peab olema senisest rohkem seotud praktiliste tegevustega, seda vajavad ka ettevõtjad ja ülikool." 

Hea tehnika

Keskusesse tulevad kõige moodsamad tehnilised võimalused ning klassiruumid ja laborid keemia, füüsika, bioloogia ja tehnoloogia õpetamiseks nii noorematele kui ka vanematele koolilastele.

"Kõrge tehniline tase soodustab õppijate arengut ning integreeritud õpet, see arendab õpioskusi ja loovust," ütles Saar.

Kompetentsikeskuse maja pakub lisaks Reaalkooli õpilastele ja õpetajatele võimalusi teistelegi. "Oleme arutanud, kui palju hakkab meie kool ise seda hoonet kasutama," lausus Saar. "Muul ajal saavad tulla laboratoorseid töid tegema teiste koolide õpilased. Maja on võimalik kasutada ka pärastlõunasel ajal kuni õhtuni välja. Selleks oleks vaja muidugi personali juurde palgata. Kompetentsikeskus annab õpilastele suurepärase võimaluse rakendada oma teoreetilisi oskusi praktikas ja vastupidi."

Tulekul arhitektuurikonkurss

Praegu Reaalkoolil ja tõenäoliselt ka teistel Tallinna koolidel selliseid häid võimalusi füüsika või keemia õppimiseks ei ole. Reaalkool tegutseb 19. sajandil ehitatud ja hiljem renoveeritud hoones ning direktori sõnul valitseb neil suur ruumipuudus.

"Teeme laboratoorseid töid, aga meil ei ole sinna juurde kuuluvaid tehnoloogilisi lahendusi, mida eeldab 21. sajand," tõdes Saar. "Oleme aastaid käinud laboratoorseid töid tegemas Tehnikaülikoolis ja Tallinna ülikoolis, aga see ei ole jätkusuutlik, pealegi on sinna pääsenud liiga vähesed õpilased."

"Uus hoone lahendab Reaalkooli aastaid vaevanud ruumikitsikuse ja sportimiskoha puudumise mure," ütles abilinnapea Mihhail Kõlvart.

Palju paremad õppimistingimused kompetentsikeskuses pole aga veel kõik. Direktor Saare sõnul nimetatakse rajatavat hoonet kompetentsikeskuseks ka seetõttu, et seal koolitatakse ja juhendatakse ka õpetajaid. "Kuna me oleme kaua aega olnud partner nii Tehnikaülikoolile kui ka Tallinna ülikoolile, siis kindlasti on vaja ka metoodilisi oskusi arendada ja õpetajaid koolitada. Tahame koguda sinna parimaid praktikaid ja jagada neid õpetajatele ja ka tulevastele õpetajatele. Tänapäeval ei saa teisiti, kui et ka õpetajad õpivad."

Hoone detailplaneering valmib sel kevadel ning pärast seda toimub arhitektuurikonkurss. Hoone võib valmida 2019. või 2020. aastal.

Laadimine...Laadimine...