Reformierakonna Võru linnapea kandidaat on Anti Haugas

Reformierakonna Võru linna piirkonna juhatus valis Võru linnapea kandidaadiks Anti Haugase.

Pilt: scanpix

Reformierakonna Võru linnapea kandidaat on Anti Haugas

Reformierakonna Võru linna piirkonna juhatus valis Võru linnapea kandidaadiks Anti Haugase.

Reformierakonna varasem linnapeakandidaat Mait Klaassen näeb oma tulevikku seotuna Eesti Maaülikooliga Tartus, teatas partei Võrumaa piirkond BNS-ile. "Elus tuleb vahel ette olukordi, kus on raske teha valikuid. Kuigi algselt oli mul tõsine plaan kandideerida Võru linnapeaks, otsustasin siiski Maaülikooli ja Tartu kasuks. Kindlasti jään ma ka edaspidi seotuks Võrumaaga," ütles Klaassen oma valikut põhjendades.

Reformierakonna Võru linna sõnum sügisestel valimistel on "Suurem võru on tugevam Võru". "Seisame selle eest, et Võru linna eestvedamisel alustatakse liitumisläbirääkimisi, et moodustada Vana-Võromaa piirides ühtne omavalitsus. Tänase linnavalitsuse juhtimisel piirneb Võru linn suurte omavalitsustega, kellele Võru pakub teenuseid ja infrastruktuuri. See käib linnale üle jõu, millega oleks pidanud istuv linnavalitsus arvestama," ütles linnapeakandidaat Haugas.  

Haugase sõnul annab ühine omavalitsus lisaks võimaluse tagada Võrumaa piirkonnas ühtse kvaliteediga avalikud teenused ning koostöös hoida ja arendada Võromaa identiteeti. "Võromaa rikkalik kultuuripärand ja maaliline elukeskkond on meie piirkonna eelis, mida me ei ole täna piisavalt kasutanud," lausus Haugas.   

Selleks, et Võrust saaks Eesti parim elukeskkond, on Haugase arvates vaja arusaamist, et liikluses on kõige tähtsam jalakäija, siis jalgrattur ning kolmandal kohal autod. "Kergliiklusteede võrk tuleks üle vaadata selle pilguga, et lapsed saaksid võimalikult turvaliselt kooli nii jalgsi kui ka rattaga," ütles Haugas. Oluliseks peab ta ka Tamula kalda avamist jalakäijatele ning kergliiklusvahendite kasutajatele.

Samuti peab Reformierakond linnavalitsemisel tähtsaks lähtuda avatud valitsemise põhimõtetest. "Tugev saab olla vaid avatult valitsedes," märkis Haugas. "Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. Soovime linnakodanikele pakkuda osalemist kaasavas eelarves."

Reformierakonna Võru linnapeakandidaadi Anti Haugase meeskonnas kandideerivad Riigikogu liikmed Liina Kersna ja Johannes Kert. Parlamendi sotsiaalkomisjoni liige Kersna keskendub valimistel haridus- ja sotsiaalvaldkonna teemadele ja erukindral Kert inimeste julgeolekule ning turvalisusele.

Linnapeakandidaat Anti Haugas töötab hetkel Reformierakonna Noortekogu peasekretärina. Haugas on töötanud mitmetes ettevõtetes müügi alal, nt ettevõtetes Sellit ja Viasat ning juhtinud 2013. aastal Reformierakonna kampaaniat Lõuna-Eestis. Haugas on Võrus kasvanud ning õppinud, hetkel on tal lõpetamisel Tallinna Tehnikaülikool.

 

Laadimine...Laadimine...