Reidi tee ehitus teeb räämas ranna korda

Abilinnapea Taavi Aas tunnustab Tuuli Roosmad ja teisi aktiviste selle eest, et nad on võtnud rajatava Reidi tee oma südameasjaks ning kaitsevad jalakäijate ja kergliikluse huve. Aas rõhutab, et Reidi teed rajades saab korda räämas ja kasutuseta mereäär ning rannapromenaad pikeneb linnasüdameni.

Pilt: Scanpix

Reidi tee ehitus teeb räämas ranna korda (4)

Urmas Kaldmaa

Abilinnapea Taavi Aas tunnustab Tuuli Roosmad ja teisi aktiviste selle eest, et nad on võtnud rajatava Reidi tee oma südameasjaks ning kaitsevad jalakäijate ja kergliikluse huve. Aas rõhutab, et Reidi teed rajades saab korda räämas ja kasutuseta mereäär ning rannapromenaad pikeneb linnasüdameni.

Aasa hinnangul mõtlevad aktivistid jalakäijatega arvestamist nõudes linnavalitsusega ühes suunas. "Varem on linna püüdlusi vähendada autoliiklust kesklinnas saatnud kriitika," nentis Aas. "Meil on väga hea meel, et on tekkinud initsiatiivrühm, kes seda mitte ainult ei toeta, vaid on valmis seda toetust ka häälekalt väljendama."

Reidi tee on rajatav 1,7 kilomeetri pikkune tänav, mis algab Jõe ja Ahtri tänava ristmikult ning kulgeb mere ja Narva maantee vahelisel alal kuni Russalka ristmikuni. Tänava ehitus algab tänavu oktoobris ja valmis peab see saama aasta pärast. Tallinna linnavalitsus pakkus välja Reidi tee esialgse eskiislahenduse, kuid pärast Roosma korraldatud meeleavaldust ja seal tõstatatud probleeme on linna peaarhitekti Endrik Männi sõnul suure tõenäosusega oodata eskiislahenduses olulisi muutusi. Projekteerimisfirma K-Projekt AS on esitanud linnavalitsusele juba oma ettepanekuid, kuid lõplikke otsuseid pole seni veel tehtud.

Muudatused tegemisel

"Töötame praegu selles suunas, et tõmmata Reidi tee koridori ala koomale ja teha see kompaktsemaks," rääkis Mänd. "2+2 sõidurada säilivad ja sõidutee ise jääb endise laiusega. Juba esitatud eskiislahenduses on kõnnitee ja sõidutee, kahe sõidusuuna, sõidutee ja jalgrattatee, ning jalgrattatee ja kõnnitee vahel igal pool laiad vaheribad. Ainuüksi kahe sõidusuuna vaheline vaheriba on praeguse eskiislahenduse kohaselt 9 meetrit lai. Kui arvestada, et kogu teekoridor on 60 m, siis on see peaaegu kuuendik. Need vaheribad ei ole tänavaruumis hästi kasutatavad ja nende arvelt tahamegi kokku tõmmata. Selle tulemusena saame kujundada parema rannapromenaadi, teha jalakäijate liikumise mugavaks ja suurendada pargi osa."

Russalka meeleavalduse videos näidati noorpaari, kes üritas Kadrioru pargi poolt üle Russalka ristmiku saada, kuid jäi seda tehes liikluslõksu. Edasine tekst ütles, et asi läheb veel hullemaks, sest uue eskiislahenduse järgi tuleb ristmikule kuni 13 sõidurada. "Eks see arv oleneb natukene ka sellest, kes loeb ja kuidas lugeda, aga 13 on tõesti palju," ütles Mänd. "Otsime praegu uusi võimalusi jalakäijate liikumise mugavaks muutmiseks, et peamises ülekäigukohas ei tuleks nii paljudest sõiduridadest üle minna."

Esialgu pakkus projekteerija välja idee rajada jalakäijatele tunnel, kuid see on esialgu kõrvale jäetud. On ka tehtud ettepanek viia autoliiklus maapinnast allapoole ja tuua jalakäijad silla abil üle ristmiku, kuid sellelegi on mõjuvaid vastuväiteid. "Üritame probleemi siiski ühel tasapinnal mingil viisil fooriristmikuga lahendada," lausus Mänd.

Linn arvestab elanike mõtetega

Peaarhitekt ei nõustu meeleavaldajatega aga selles, nagu oleks Reidi teed kavandatud varjatult, inimesi teavitatud liiga hilja ja kogu piirkonna arengu kohta puudub visioon. "Alustatud avaliku arutelu mõte oligi selles, et saada tagasisidet ja kasutada seda projekteerimisprotsessis," ütles Mänd.

"2006. aastal on tehtud sellele alale üldplaneering, mis on läbinud kõik astmed ja vastu võetud. See on avalikustatud, selle kohta on saanud kõik sõna võtta ja oma ettepanekuid teha. Reidi tee kohta on korraldatud linnafoorumi arutelu ja 2011. aastal Tallinna arhitektuuribiennaali raames ka üks rahvusvaheline visioonivõistlus. Algusest peale oli kavandatud ka selle tänavaprojekti maastikukujunduslik osa, alltöövõtjana hakkab seda tööd tegema maastikuarhitekt Kersti Lootus oma bürooga. Projekt ei ole lihtsalt sellesse staadiumisse veel jõudnud."

Tehnikaülikooli transpordiplaneerimise professori Dago Antovi hinnangul tehtaks Reidi tee puhul kõige suurem viga siis, kui see jäetaks üldse ehitamata. Plusspoolele tuleks kanda ka see, et korda saab suur osa väärtuslikku mereäärset maad, mis praegu seisab räämas ja kasutult. Reidi teega koos pikendatakse rannapromenaadi Russalkast sadamani.

"Reidi teed on vaja eelkõige sadama pärast ja minu meelest ei tohiks selle vastu kellelgi midagi olla," ütles Antov. "Ma olen nõus, et neljarealine tee takistab mõnevõrra inimeste pääsu mere äärde, kuid tee iseenesest ei ole mingi takistus. Sellest probleemist ülesaamine on üksnes tehnilise lahenduse küsimus. Praeguses projekteerimise staadiumis pole hilja ja annab kõike teha. Väga tore, kui inimesed Reidi tee kohta midagi arvavad. Projekteerija on andnud praegu lahenduse ette ja kui keegi on nüüd sellele vastu, on võimalik esitada oma ettepanekuid."

4 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...