Reinsalu: Eesti 200 arvab, et Eesti rahvusriik tuleb visata prügikasti

"Uskumatu, et sellise ideoloogiaga taotletakse avalikku võimu. Mul on Teile vaid üks palve: jätke meid oma eestluse vaenulike teooriatega rahule!" kirjutas oma Facebooki kontol avaliku pöördumise Kala Kallasele justiitsminister Urmas Reinsalu.

Pilt: Scanpix

Reinsalu: Eesti 200 arvab, et Eesti rahvusriik tuleb visata prügikasti (5)

Toimetaja: Merje Aus

"Uskumatu, et sellise ideoloogiaga taotletakse avalikku võimu. Mul on Teile vaid üks palve: jätke meid oma eestluse vaenulike teooriatega rahule!" kirjutas oma Facebooki kontol avaliku pöördumise Kala Kallasele justiitsminister Urmas Reinsalu.

Justiitsminister Urmas Reinsalu kirjutas oma Facebooki kontole avaliku pöördumise Kristina Kallasele, kus tõi välja, et Kallase erakonna plakatikampaaniat on ühiskonnas õigustatult hukka mõistetud kui rahvustavahelist vaenu õhutavat juhtumit, mis muuhulgas võimaldab Venemaal
propagandasõjas luua Eestist väärkuvandeid.

"Kui see oleks üks turunduslik ja kohatu maitsevääratus, poleks ma sõna võtnud," kirjutab Reinsalu. "Kuid ma tutvusin eile õhtul teie selgitava avaldusega ning lisaks sellele paljude teiste Teie avameelsete avalike tekstidega, mis kannavad Teie vaateid eesti rahvast ja tema tulevikust ning selle valguses asetas üks kampaania minu jaoks hoopis teise, palju ohtlikumasse konteksti. Täna pressikonverentsil kõnelete te küllap sellest, et ühiskonnas on valuline probleem, mis kõnetab paljusid inimesi ning Eesti200 asub seda küsimust omal viisil lahendama."

Reinsalu sõnul pole küsimus pole sugugi haridusintegratsioonis, vaid Eesti 200 sügavas arusaamas, et Eesti rahvusriik sel moel, nagu see on määratletud põhiseaduses on anakronism ja tuleb visata prügikasti.
"Eilne kampaaniaaktsioon pidi juhtima tähelepanu Teie tegelikule uskumusele, et Eestis tehakse venelastele juba pikka aega ülekohut ja selle kõrvaldamiseks tuleb asuda ühiskonda puhastama etnilisusest. Nagu te ise märgite tabavalt: "Ei saa olla eestlaste Eestit". Muide, aga miks ei saa? Ma olen eestlane oma perega ja siin, minu jalge all on minu Eesti?" küsib Reinsalu. "Ilmestan Teie seisukohti vaid mõningate näidetega Teie ühest intervjuust Sirbis (13.05.2016 Narva kui venekeelne demokraatlik Euroopa), Te nendite seal, et "..Venelased olid tõrjutud ja vaikselt hakkas iga Eesti riigi otsusega, mis nad taas kord ühiskonnast välja arvas, hääbuma ka venelaste usaldus Eesti riigi vastu", ….nüüd ootavad venelased Eesti riigilt vabandust 1990ndate traumade eest." Pronkssõduri teisaldamist mõtestades viskate te samamoodi Eesti riigile vastutuse nagu integratsiooni puudumise eest: "Pronkssõduri kriis ei olnud paratamatu. See oli provotseeritud. Eesti poolt teadmatult ja vist rumalusest, Venemaa poolelt teadlikult". "Venekeelse elanikkonna seisukohast oli see Eesti valitsuse jõudemonstratsioon: venelaste arvamusest käidi sõna otseses mõttes tankiga üle ja näidati veel kord koht ka kätte." Sellist mõtteviisi ilmestades pole üllatav, et te väljendate selles intervjuus omas sallivust Eestis nii Georgi lintide ("Georgi lint tähistab minu jaoks praegu venelaste viisi mälestada Teise maailmasõja ohvreid…") kui Vene lipu lehvitamise üle (…"Vene riigilipu lehvitamises ei näe ma midagi halba ega solvavat….")."

Reinsalu sõnul on Eesti 200 probleem rahvusriik. "Nii nenditegi te avameelselt: "Etnilisus tuleks riigi arengudokumentidest välja võtta või siis ümber sõnastada," kirjutab Reinsalu. "E t n i l i s u s e v ä l j a v i i m in e (minu sõrendus) poliitilisest ruumist ei tähenda seda, et etnilisus tuleks koju kappi ära peita. Etnilisus tuleks privaatsfääri üle viia ja võimaldada vabalt ka selle esitlemist avalikus ruumis indiviidi tasemel. Kuid riik peaks olema mitte etniline, vaid poliitiline nähtus. Eesti riigi ülesandeks ei peaks olema eestlaste heaolu tagamine, nende identiteedi ja keele toetamine, vaid kõigi Eestis elavate inimeste turvalisuse tagamine ja elatustaseme tõstmine"," toob ta välja.

Reinsalu sõnul on eilne aktsioon tsiteeritud intervjuu valguses palju arusaadavam. "Teie credo on etnilisuse väljaviimine poliitilisest ruumist! Nagu Te eile avameelsest sedastasite: ei saa olla eestlaste Eestit! Eestlane või muust rahvusest inimene saad Sa teie visioonis olla privaatsfääris (midaiganes see tähendab), ei enamat," kirjutab ta. "Ja põhjused sellele visioonile on teil toodud esile mustvalgel: sest Eesti riik on teinud liiga, pole vabandanud, vähe on usaldust. Nii nenditegi oma kuulsas intervjuus, et on üldine vastastikuse usalduse probleem eestlased ei usalda venelasi ja vastupidi, venelased usaldavad vähe Eesti riiki ja eestlased ei usalda Vene riiki."

"Uskumatu, et sellise ideoloogiaga taotletakse avalikku võimu", arvab Reinsalu. "Mul on Teile vaid üks palve: jätke meid oma eestluse vaenulike teooriatega rahule! Te teate suurepäraselt, et teie pikk plaan tähendab kõigepealt eesti rahvusriigi, seejärel aga eesti rahva kui riigirahva lõppu. See, mis minu jaoks on selle stsenaariumi õudus, on teie jaoks muidugi voorus. Jääb vaid õigus olla eestlane köögis. No tänan, ei!"

"Sümptomaatilisel moel lisaks eestluse tuleviku mahakriipsutamisele tegelete ka meie mineviku ajalooraamatus küsimärkide alla seadmisega," jätkab ta. "Tsiteerin Teie Eesti Päevalehe artiklit "Millal ikkagi sündis eesti rahvus?":"Karl Marxist on möödas juba väga kaua aega ja vahepeal on rahvuste teemal arutatud ja kirjutatud palju uut. Kuna ajaloos ei ole olemas absoluutset tõde, vaid eksisteerib tõdede paljus, siis peaks ka ajalooõpetus koolides sellest aspektist lähtuma. Parim viis õpilasele seda aspekti teadvustada on läheneda ajalooõpetusele probleemipõhiselt, tõstatades küsimusi, mitte jutustavas vormis oma tõde kuulutada. Kas eestlased olid Rooma impeeriumi ajastul olemas või mitte, on tänapäeval teadlaste hulgas vaidlusi tekitav teema ja just nii teda tulekski kooliõpikutes esitada."

5 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...