2 kommentaari

Abhaasia eestlased

Vasta kommentaarile

Lugupeetavad esmalt teeb selgeks kellel on õigus omada kinnisvara Abhaasias vaid Abhaasia Vabariigi kodanikel. Lubamatu on Eesti poliitikuil teha läbimõtlematuid avaldusi mis kahjustavad Abhaasia eestlaskonna huve eestlased omavad kinnisvara Abhaasias kui Abhaasia Vabariigi kodanikud. Respekteerime Abhaasia eestlasi.

tunnustada Abhaasiat

Vasta kommentaarile

Kõikidel rahvastel on õigus enesemääramisele apsuatel, osseetidel, eestlastel, grusiinidel loomulik värk. Ja arvestame ka meie tublisi kaasmaalasi Abhaasia eestlasi Abhaasia Vabariigi kodanikke. Las grusiin elab Gruusias, apsua Abhaasias ja osseet iidne alaan Osseetias ja eestlane Eestis.

Laadimine...Laadimine...