Reinsalu: okupatsioon Ukrainas ja Gruusias peab lõppema

"Eesti toetab täielikult Ukraina ja Gruusia suveräänsust ning territoriaalset terviklikkust," ütles välisminister Urmas Reinsalu ning väljendas muret põhiõiguste rikkumiste pärast okupeeritud aladel.

Pilt: Scanpix

Reinsalu: okupatsioon Ukrainas ja Gruusias peab lõppema (4)

Toimetaja: Sandra Lepik

"Eesti toetab täielikult Ukraina ja Gruusia suveräänsust ning territoriaalset terviklikkust," ütles välisminister Urmas Reinsalu ning väljendas muret põhiõiguste rikkumiste pärast okupeeritud aladel.

Reinsallu ütles Bratislavas toimunud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ministrite nõukogu kohtumisel, et okupatsioon ja inimõiguste rikkumine Ukraina ja Gruusia okupeeritud aladel peab lõppema, vahendas BNS välisministeeriumi pressiesindajat. 

Reinsalu sõnul on rahvusvahelise õiguse rikkumised ja jätkuvad rahvusvahelised kriisid ohuks OSCE piirkonna julgeolekule ning lõhuvad vastastikkust usaldust. 

"Eesti toetab täielikult Ukraina ja Gruusia suveräänsust ning territoriaalset terviklikkust," ütles Reinsalu ning väljendas muret põhiõiguste rikkumiste ja inimõiguste olukorra halvenemise pärast okupeeritud aladel. Ta tõi näiteks, et okupeeritud Abhaasias ja Lõuna-Osseetias ei ole inimestele tagatud sellised põhiõigused nagu näiteks arstiabi: haigestunud inimesed ei saa piisavat abi sealsetest haiglatest ning samas ei anna de facto ametivõimud neile luba saada arstiabi Gruusia valitsuse kontrolli all olevatelt aladelt.

Ministrite nõukogu ees peetud kõnes kutsus Reinsalu Venemaad üles lõpetama sekkumine, agressioon ja inimõiguste rikkumised ning järgima rahvusvahelisi norme ja võetud kohustusi. "Kõik OSCE osalisriigid peavad järgima kokkulepitud reegleid, rahvusvahelist õigust ja Helsingi põhimõtteid," sõnas minister.

Reinsalu tunnustas ja avaldas toetust OSCE erivaatlusmissioonile (SMM) Ukrainas ning rõhutas, et Venemaa peab tagama SMM-le ligipääsu kogu oma tegevuspiirkonnale, seal hulgas Ukraina-Venemaa piiri ääres.

Välisministri sõnul on OSCE-l vaja hoida tähelepanu ka kehtivate relvastuskontrolli lepingute täitmisel ning Viini dokumendi uuendamisel.

Samu väärtusi ja põhimõtteid lubas Reinsalu kaitsta ka kahe eelseisva aasta jooksul, mil Eesti on ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liige.

Tänavu on OSCE eesistuja Slovakkia ning OSCE ministrite nõukogu 26. kohtumine toimub 5.–6. detsembril Bratislavas. Järgmine eesistuja on 2020. aastal Albaania.

OSCE on suurim regionaalne julgeolekualase koostöö organisatsioon, kuhu kuulub 57 osalisriiki ning mille tegevus on suunatud rahu ja stabiilsuse tagamisele.

4 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...