Reisiettevõtete musta nimekirja lisandus seitse firmat

Reisiettevõtjail oli kohustus esitada 20. aprilliks tarbijakaitseametile oma selle aasta esimese kvartali pakettreiside kogumüügi aruanne, mida ei esitanud seitse ettevõtet ja amet kandis nad seetõttu musta nimekirja.

Pilt: Scanpix

Reisiettevõtete musta nimekirja lisandus seitse firmat

Reisiettevõtjail oli kohustus esitada 20. aprilliks tarbijakaitseametile oma selle aasta esimese kvartali pakettreiside kogumüügi aruanne, mida ei esitanud seitse ettevõtet ja amet kandis nad seetõttu musta nimekirja.

Käesoleva aasta esimese kvartali aruande esitamise kohustus oli kokku 272 reisiettevõttel ja aruande esitas neist 97,5 protsenti, teatas tarbijakaitseamet. Seitsme reisiettevõtte puhul, kes jätsid aruande esitamata, ei olnud ametil võimalik hinnata nende tagatise piisavust.

Musta nimekirja kanti Astroleon OÜ, Dioneva OÜ, Miliam Travel OÜ, Pandion Reisid OÜ, Prime Communications Limited Eesti filiaal, Trans Baltic Tour OÜ ja Travel Partner OÜ.

Aruanded on tarbijate majandushuvide kaitse oluline komponent, sest nende alusel kontrollib tarbijakaitseamet seda, kas firmade tagatissummad on piisavad või mitte. Tagatisest kaetakse reisiettevõtja maksejõuetuse korral reisijate kojusõit, tagastatakse tarbijatele ära jäänud reiside ettemaksud ning tagatis peab olema võetud kohustuste katmiseks igal ajahetkel piisav.

Must nimekiri on abivahend tarbijatele, kes soovivad enne reisi ostmist kontrollida firma usaldusväärsust. Tarbijakaitseametil ei ole võimalik hinnata nende ettevõtete tagatisraha vastavust, mistõttu on ametil õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest. 

Laadimine...Laadimine...