Reps: kool peab pakkuma sõbralikkust ja toetavat meeleolu

Tallinn 28.08.2019. Haridustöötajate pidulik vastuvõtt algava kooliaasta puhul. Maili Reps kuulutas välja aasta õpetajate nominendid.

Pilt: Scanpix
Haridus Eesti

Reps: kool peab pakkuma sõbralikkust ja toetavat meeleolu

Toimetaja: Juuli Nemvalts

"Igal aastal kuulutame välja koolirahu, et uuendada lubadust: me hoolime üksteisest ja hoolitseme üksteise eest," ütles minister ja kutsus kõiki üles märkama ja ennetama kiusamiskäitumist.

Kooliaasta alguse puhul pühapäeval Aseris ja Kohtla-Järvel uued koolihooned avava haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul peab kool pakkuma sõbralikkust ja toetavat meeleolu. Koolirahu kindlustamine on Repsi sõnul üks neist teemadest, mis uuel õppeaastal erilist tähelepanu saab. "Igal aastal kuulutame välja koolirahu, et uuendada lubadust: me hoolime üksteisest ja hoolitseme üksteise eest. Kool peab olema koht, kus valitseb sõbralik ja toetav meeleolu ning kus ei ole kohta kiusul ja vägivallal. Soovin väga, et uus kooliaasta olekski tegelikult, olekski päriselt koolirahule pühendatud!" ütles minister ja kutsus kõiki üles märkama ja ennetama kiusamiskäitumist.

"Oleme olnud hariduse usku juba mitu sajandit ning usume, et hariduses peitub hakkamasaamise ja õnnelikkuse võti," ütles minister Mailis Reps. "Kohtla-Järve riigigümnaasium on eriline ambitsiooni poolest pürgida keskuseks kogu piirkonna elu arendamisel. Rõõmu teeb see, et kool on kutsunud õpetajaid tööle üle Eesti ning õpilased kaasati aktiivselt juba kooli rajamisse."

Uuel õppeaastal saavad nüüdisaegsetes tingimustes õppetööd alustada põhikoolid Aseris, Jõgeval, Paides, Juurus, Viljandis, Tabiveres, Põlvas ja Tartus. Kokku on riik toetanud põhikoolide taristu meetmest 34 koolihoone korrastamist.

Uues Kohtla-Järve Gümnaasiumis on 300 õppekohta. Kool hakkab pakkuma vene emakeelega õpilastele eesti keele süvaõpet. Lisaks pakutakse õppemooduleid inseneeria, digisüsteemide, reaal- ja loodusteaduste, etenduskunstide ning meedia ja kommunikatsiooni valdkonnas. Eestis tegutseb nüüd kokku 16 riigigümnaasiumi.

Koolirahu tseremoonia on iga-aastaseks meeldetuletuseks, et meeldiva ja turvalise koolikeskkonna loomisega peab tegelema aastaringselt. Koolirahu on sõlmitud Lastekaitse Liidu eestvedamisel juba 20 aastat.

Riik toetab koolirahu kindlustamiseks turvalisuse- ja väärtuskesksete programmide levikut haridusasutustesse. Ministeerium suurendas partneritele eraldatavaid toetust: tänavu ja järgmisel aastal on toetussumma üle poole miljoni euro. Erilise tähelepanu all on vene õppekeelega koolid ja kutseõppeasutused. Koos partneritega on välja töötatud kiusamisvaba haridustee kontseptsioon, mida nüüd uuendatakse.

 

Laadimine...Laadimine...