Riigi keskkonnaamet: metsi raiuvate arendajate surve ei puutu meisse

"Riigi keskkonnaametil on üle Eesti hulganisti näiteid, kus omavalitsus on üldplaneeringuga määranud lageraietele kitsendusi, et kaitsta elanike elukeskkonda," kirjutab riigi keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader oma vastulauses Pealinna artiklile.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt
Eesti

Riigi keskkonnaamet: metsi raiuvate arendajate surve ei puutu meisse

"Riigi keskkonnaametil on üle Eesti hulganisti näiteid, kus omavalitsus on üldplaneeringuga määranud lageraietele kitsendusi, et kaitsta elanike elukeskkonda," kirjutab riigi keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader oma vastulauses Pealinna artiklile.

Vastulause on mõeldud 29. oktoobril Pealinnas ilmunud artiklile "RAIEVABRIK: Eraomanikud raiuvad Tallinna väärtuslikud metsad puudest paljaks, kui riik laastamistööd ei peata".

"Artiklis viidatakse, et keskkonnaamet lubab lageraieid planeeringuga rohealadeks määratud aladel. Samas oleme teile saadetud vastuses öelnud, et kui planeeringuga ei ole rohealadele määratud kitsendusi ehk piiranguid metsade majandamiseks, siis on seal lageraied lubatud lähtuvalt metsaseadusest," kirjutas  keskkonnaameti pressiesindaja.

"Riigi keskkonnaametil on üle Eesti hulganisti näiteid, kus kohalik omavalitsus on üldplaneeringuga määranud lageraietele kitsendusi eesmärgiga kaitsta kohalike elanike elukeskkonda. Keskkonnaamet on nende piirangutega arvestanud ja keelanud lageraied sellistes kohtades. Seega ei vasta tõele väide, et Tallinna linn ei saa raiete vältimiseks midagi teha. Tallinna linnal nagu ka teistel omavalitsustel on võimalik läbi üldplaneeringu tingimuste, mis peavad olema üheselt arusaadavalt planeeringu seletuskirjas kirjas ja kirjeldatud, suunata omavalitsuse territooriumile jäävate metsade majandamist."

Adleri sõnul ei puutu arendajate  surve keskkonnaametisse, kuna lageraie lubamine ei anna arendajatele õigustatud ootust sinna hiljem hooneid ehitada. "Nagu öeldud, on omavalitsuse territooriumi ruumiline planeerimine, kus asub roheala ja kuhu tohib ehitada, kohaliku omavalitsuse pädevuses ning riigi Keskkonnaamet arvestab üldplaneeringus kirjutatut ning keelab sellele toetudes lageraie."

Laadimine...Laadimine...