Riigi transpordifirmad tahetakse ühe katuse alla viia

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) soovib ühendada riigile kuuluvad transpordiettevõtted ühise valdusfirma alla; lisaks efektiivsuse tõstmisele võimaldab kava ka ärilise ja poliitilise juhtimise eraldada.

Pilt: Scanpix

Riigi transpordifirmad tahetakse ühe katuse alla viia

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) soovib ühendada riigile kuuluvad transpordiettevõtted ühise valdusfirma alla; lisaks efektiivsuse tõstmisele võimaldab kava ka ärilise ja poliitilise juhtimise eraldada.

Ühise valdusfirma alla koondataks Tallinna Sadam, Eesti Raudtee, EVR Cargo, Eesti Loots, Saarte Liinid, Tallinna Lennujaam ja Veeteede Ameti laevaliikluse korraldamise osakond, selgub kavast, teatas BNS.

Lisaks kaalub MKM ka võimalust luua vahefirma, mille valduses oleksid Eesti Raudtee ja EVR Cargo osalused ning mis esindaks Eesti raudteesektorit läbirääkimistel Venemaaga.

Osalusi juhitaks nii nagu emaettevõtja juhib kontserni ehk valdusfirmal oleks otsustamisõigus ühes või mitmes teises tütarettevõttes. Valdusfirmas töötaks juhatuse esimees, finantsdirektor, raamatupidaja ja paar analüütikut, samuti toodaks selle alla sadama, raudtee, lennujaama ja EVR Cargo sisekontrolli osakonnad. Analüüsida tuleb ka, kas oleks mõistlik anda valdusettevõttele müügi- ja turunduse ning muude tugiüksuste funktsioonid, märgib MKM.

Infrastruktuuriettevõtete konsolideerimise kõige olulisem positiivne mõju tekib ministeeriumi hinnangul Eesti kaubakoridori sihipärasest müügist, mille eelduseks on eelkõige raudteefirmade ja Tallinna Sadama tegevuste koordineerimine. Kava näeb ette, et valdusettevõttega tekiks kogu sektorit esindav tugev partner transiidisektori jaoks, mis suudab teha operatiivseid otsuseid ja pakkuda ühtset hinda kogu logistikasektorile.

Juhtimise osas võimaldaks osaluste konsolideerimine ministeeriumi hinnangul eraldada ärilise ja poliitilise juhtimise; MKM-i hinnangul peaks juhtimine toimuma läbi professionaalse nõukogu, mille liikmed on valitud läbipaistvalt. Konsolideeriv üksus oleks ühenduslüliks poliitilise ja ärilise juhtimise vahel.

Valdusettevõtte hinnanguline aastane majandamiskulu oleks 700 000 eurot. MKM-i esialgsel hinnangul tekiks tugiteenuste ühendamisest, ühistest hangetest ja soodsamast laenukapitali hinnast 900 000 eurot kulude kokkuhoidu, mis loomisega kaasnevad täiendavad kulud kataks.

Kontsernimudel võimaldab kava andmetel investeeringuid sihipäraselt planeerida, koordineerida müüki ning tegeleda kontserniülese likviidsusjuhtimisega, millest viimane vabastaks ligikaudu 16 miljonit rahalisi vahendeid. Samuti võimaldaks see omakapitali suuremal määral võõrkapitaliga refinantseerida, lisaks oleks võimalik tugiteenuste konsolideerimine.

Ministeeriumi hinnangul võtaks konsolideerimiskava elluviimise puhul esialgsete lepingute ning otsuste ettevalmistamine valitsusele viis kuud, õiguslike regulatsioonide muudatused 8 kuud kuni aasta ning kontserni moodustamine 3–6 kuud.

Laadimine...Laadimine...