Riigiasutused töökohtade Tallinnast välja viimist valdavalt ei toeta

Eesti rahvusringhääling (ERR) küsitles 13 riigiasutust, mille rahandusministeerium on välja toonud, et nende funktsioone võiks Tallinnast välja viia, ametid seda kava valdavalt ei toeta.

Pilt: Scanpix

Riigiasutused töökohtade Tallinnast välja viimist valdavalt ei toeta

Eesti rahvusringhääling (ERR) küsitles 13 riigiasutust, mille rahandusministeerium on välja toonud, et nende funktsioone võiks Tallinnast välja viia, ametid seda kava valdavalt ei toeta.

ERR sai vastused 13 ametilt nimekirjas olevast 32 asutusest. Kui analüüs viitab, et need riigiasutused võiksid osa töökohtadest Tallinnast välja viia, siis portaalile vastanud asutused seda valdavalt ei toeta, vahendas BNS ERR-i.

Nii ütles näiteks konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ERR-ile, et ametis töötab vaid 45 inimest ning nii väikese asutuse tükeldamine pole otstarbekas. Kui üldse kolida, tuleks välja viia kõik töökohad, rääkis ta.

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) peadirektor Indrek Halliste viitas, et juba praegu töötab ameti töötajaskonnast kaks kolmandikku väljaspool Tallinna ning edasiseks vähendamiseks VTA vajadust ei näe. Ka maa-ameti sõnul on 53 protsenti nende töötajaskonnast pealinnast väljaspool.

Sihtasutus Innove märkis ERR-ile, et asutus tegutseb juba praegu kõigis maakondades muuhulgas Rajaleidja sihtasutuse kaudu ning tihedalt tehakse koostööd ka kaugtöövahendite kaudu. Keskkonnaagentuur viitas, et ameti töötajatest 32 protsenti asub väljaspool Tallinna ning agentuur võimaldab ka kaugtööd. Kaugtöö võimalusele viitas ka statistikaamet.

Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson märkis aga ERR-ile, et riigikontrolli juurde harukontorite moodustamine on asendustegevus ning sellel mõtet ei oleks. Patendiamet märkis, et ameti igapäevategevus asub Tallinnas ning seal asuvad ka eksperdid. Eesti Keele Instituut (EKI) märkis samuti, et kõik koostööpartnerid asuvad Tallinnas.

Muinsuskaitseameti sõnul ei pruugiks kolimine olla otstarbekas ning töötajate sunduslik väljaviimine Tallinnast halvendaks töökorraldust. Õiguskantsleri kantselei märkis portaalile, et põhiseadusliku institutsiooni iseloom nõuab koostööd teiste asutustega ning õiguskantsleriga ideed töökohad pealinnast välja viia arutatud pole.

Samas rääkis portaalile Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse liige Sille Talvet, et juba praegu töötab 15 protsenti nende töötajaskonnast Tartus, kuid vajadusel võib seda osakaalu veelgi suurendada - juhul, kui kliendivajadus selle tingib.

Riigi tugiteenuste keskus märkis, et eelmisel aastal sai amet valitsuselt ülesande viia aastaks 2018 Tallinnast välja 50 protsenti enda töötajaskonnast. Praegu töötab väljaspool Tallinna kolmandik töötajaist ning töö eesmärgi nimel jätkub, öeldi keskusest ERR-ile.

Laadimine...Laadimine...