Riigihangete vaidlustuste arv vähenes möödunud aastal 25 protsenti

"Vaidlustatud riigihangete osakaal on jätkuvalt madal. Kui eelmisel aastal korraldati kokku 6883 riigihanget, siis vaidlustati neist vaid 2,2 protsenti," ütles rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Estella Põllu. Enim vaidlustati riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamist.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Eesti

Riigihangete vaidlustuste arv vähenes möödunud aastal 25 protsenti

Toimetaja: Sandra Lepik

"Vaidlustatud riigihangete osakaal on jätkuvalt madal. Kui eelmisel aastal korraldati kokku 6883 riigihanget, siis vaidlustati neist vaid 2,2 protsenti," ütles rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Estella Põllu. Enim vaidlustati riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamist.

Möödunud aastal vaidlustati riigihankeid 201 korral ehk 25 protsenti vähem kui aasta varem, vahendas BNS. Riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO) rahuldas neist alla veerandi ehk 45 vaidlustust. 

"Arvestades, et ka riigihangete koondnumber vähenes, siis on vaidlustuste vähenemine kooskõlas hangete arvu langustrendiga," ütles VAKO esimees Taivo Kivistik.

201 vaidlustustest otsustas VAKO menetlusse võtta 123, sealjuures 16 juhul jäeti vaidlustus osaliselt läbi vaatamata. Vaidlustuskomisjon rahuldas 45 vaidlustust ja 72 vaidlustust jäeti rahuldamata.

Menetlusse võetud vaidlustustest kaheksal juhul loobus vaidlustaja esitatud vaidlustusest, sealhulgas neljal juhul osaliselt. Kahel juhul saavutati hankija ja vaidlustaja vahel kokkulepe, samuti kahel juhul tunnistas hankija vaidlustuse põhjendatuks.

Enim ehk 105 korral vaidlustati riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamist. 55 korral vaidlustati pakkumuse tagasilükkamist, 42 korral alusdokumente ja 33 korral pakkumuse vastavaks tunnistamist.

"Vaidlustatud riigihangete osakaal on jätkuvalt madal. Kui eelmisel aastal korraldati kokku 6883 riigihanget, siis vaidlustati neist vaid 2,2 protsenti," ütles Põllu.

Ta lisas, et on hea meel on näha, et turuosalised usaldavad vaidlustuskomisjoni ekspertarvamust, sest 83 protsendi lahenditega jäädi rahule.

Olulisemad põhjused vaidlustuse läbivaatamata jätmiseks olid hankija poolt rikkumise kõrvaldamine, vaidlustuse esitamise õiguse puudumine ja vaidlustuse mittetähtaegne esitamine.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hankeid vaidlustati 12 juhul, maanteeameti omi üheksal juhul, Eesti Raudtee omi seitsmel juhul ja Tartu ülikooli omi samuti seitsmel juhul. Need asutused korraldavad ka arvuliselt aastas palju riigihankeid.

Enim esitasid 2019. aastal vaidlustuskomisjonile ettevõtjatest vaidlustusi CSC Telecom Estonia kuue vaidlustusega, Eesti Keskkonnateenused viie vaidlustusega, P. Dussmann Eesti viie vaidlustusega, Arko Liinid ja Atko Bussiliinid kokku viie vaidlustusega ja Surgitech nelja vaidlustusega.

Laadimine...Laadimine...