Riigikaitse nõukogu arutas IT-alaseid haavatavusi ja pagulaspoliitikat

Teisipäeval kogunenud riigikaitse nõukogu arutas riigi IT-valdkonna võimalikku haavatavust, koostööd erasektoriga, krüptograafia-alase teadlikkuse tõstmist ning Euroopa Liidu pagulaskriisi.

Pilt: Scanpix

Riigikaitse nõukogu arutas IT-alaseid haavatavusi ja pagulaspoliitikat

Teisipäeval kogunenud riigikaitse nõukogu arutas riigi IT-valdkonna võimalikku haavatavust, koostööd erasektoriga, krüptograafia-alase teadlikkuse tõstmist ning Euroopa Liidu pagulaskriisi.

"Riik peab olema tark tellija. Selleks tuleb investeerida inimestesse, et meil oleks suutlikkus hallata kogu IT-arenduse tsüklit tellimuse koostamisest kuni ülalpidamise ja edasiarendamiseni,“ sõnas president Toomas Hendrik Ilves, rääkides avaliku ja erasektori koostööst riigile olulise IT-taristu haldamisel, teatas BNS-ile presidendi kantselei.

Ilves, kelle kutsel riigikaitse nõukogu kogunes, toonitas, et Eesti riigil on vaja adekvaatselt hinnata krüptograafia maailmas toimuvaid arenguid ning kuidas need mõjutavad riigi infosüsteemi turvalisust. "Meil on vaja tõsta Eesti riigisektoris teadlikkust krüptograafiast, et riik oleks tellijana võimeline võtma õigeaegselt kasutusele kaasaegseid ja turvalisemaid lahendusi,” ütles Ilves.

Pagulaskriisi puhul möönis riigipea, et tuleb leida tasakaal meie välispoliitiliste huvide ja sisejulgeoleku vahel. Presidendi sõnul vajab Euroopa Liit pikemalt ettevaatavat pilku, mis tähendab õppimist pagulaskriisi senistest vigadest, et neid tulevikus vältida ja see võtaks hoogu maha ka populismi levikult.

“Eesti aga vajab praegu rohkem riigimehelikke otsuseid, mis toetavad Euroopa Liidu sisemist solidaarsust ja seeläbi Eesti kui riigi turvalisust,” rõhutas Ilves.

Laadimine...Laadimine...