Riigikaitsekomisjonis arutas tegevväelaste alkoholikäitumise uuringut

Kapten Tanel Rattiste andis riigikaitsekomisjonile ülevaate oma tegevväelaste alkoholikäitumist käsitleva magistritöö tulemustest ning järeldustest, istungil rääkisid kaitseväe esindajad alkoholitarbimise ennetustööst kaitseväes.

Pilt: Scanpix

Riigikaitsekomisjonis arutas tegevväelaste alkoholikäitumise uuringut

Kapten Tanel Rattiste andis riigikaitsekomisjonile ülevaate oma tegevväelaste alkoholikäitumist käsitleva magistritöö tulemustest ning järeldustest, istungil rääkisid kaitseväe esindajad alkoholitarbimise ennetustööst kaitseväes.

Kapten Rattiste tõi oma uuringu tulemuste põhjal välja, et tegevväelased kipuvad alkoholi jooma pigem harva, kuid kui juuakse, siis väga suurtes kogustes, edastas riigikogu pressiesindaja. Kapten Rattiste sõnul on uuringu andmetel 49,3 protsenti vastanutest ületanud tervist ohustava alkoholitarbimise piiri. "Töö eesmärgiks oli peamiselt kaardistada just antud ajahetke seisu kaitseväes, kuid kindlasti oleks tarvis teemat edasi uurida ja viia läbi pikaajalisemaid uuringuid, et teha veelgi põhjapanevamaid järeldusi," lisas ta, vahendas BNS.

Riigikaitsekomisjoni aseesimehe Mart Helme sõnul on tegemist tõsise probleemiga ja vajab ühiskonnas senisest laiemat kõlapinda. "Peame jõudma missioonidel osalevate või sealt tulnud noorteni sõnumiga, et alkohol ei leevenda midagi," sõnas aseesimees. "On ülimalt tänuväärne, et kaitsevägi tegeleb tegevväelaste seas rohkelt ennetustööga. Seda tuleks kindlasti veelgi süvendada, viia läbi üha rohkem uuringuid, et täpselt teada saada, mis on alkoholitarbimise taga ja kuidas seda vähendada nii tegevväelaste kui veteranide seas."

Komisjoni liikme Madis Millingu hinnangul ei ole alkoholitarbimine kaitseväes suurem ega väiksem kui üleüldiselt Eesti ühiskonnas. "Tänases uuringus, mida meile tutvustati, pöörati tähelepanu just tegevväelaste alkoholikäitumisele nende vabal ajal," sõnas Milling. Ta nentis, et probleem on tõesti olemas, kuid alkoholitarbimist ei tuleks vaadata ainult kaitseväe mastaabis, vaid meie riigis laiemalt. "Seejuures tegevväelased on kõrgendatud tähelepanu all ja mul on väga hea meel, et kaitsevägi selle teemaga tegeleb,“ lisas komisjoni liige.

Magistritöö "Eesti Kaitseväe tegevväelaste alkoholikäitumine ja seda mõjutavad tegurid Scoutspataljoni näitel" eesmärgiks oli kaardistada Eesti kaitseväe tegevväelaste alkoholikäitumine ja võrrelda seda hetkeolukorraga Eestis. Lisaks analüüsis töö alkoholitarbimise seoseid eelneva missioonikogemuse, tööalase pinge, emotsionaalse enesetunde ning kasutatavate toimetulekustrateegiate vahel.

Laadimine...Laadimine...