Riigikogu valis uueks riigikontrolöriks Janar Holmi

Holm asub ametikohale 9. aprillist. "Riigikontrolör peab oma tööga andma meile kindluse, et Eesti on hästi hoitud. Tema ülesanne on luua usaldust, mitte kahtlusi. Ta peab olema suure pildi ja vaheda mõistusega inimene," on president Kersti Kaljulaid öelnud.

Pilt: Scanpix

Riigikogu valis uueks riigikontrolöriks Janar Holmi (2)

Holm asub ametikohale 9. aprillist. "Riigikontrolör peab oma tööga andma meile kindluse, et Eesti on hästi hoitud. Tema ülesanne on luua usaldust, mitte kahtlusi. Ta peab olema suure pildi ja vaheda mõistusega inimene," on president Kersti Kaljulaid öelnud.

Hääletuse ajal oli kohal 89 riigikogu liiget. Holmi ametisse kinnitamise poolt oli 64 ja vastu kümme saadikut. Hääletamata jättis 15 saadikut.

Riigikontrolli alates 2013. aastast juhtinud riigikontrolör Alar Karise ametiaeg lõpeb ööl vastu 8. aprilli ja ta siirdub tööle Tartusse Eesti Rahva Muuseumi direktoriks. Sellesse ametisse valiti ta 27. oktoobril 2017. Ühtlasi jätkab Karis Tartu Ülikoolis akadeemilist tegevust professorina.

20 aastat juhtimiskogemust

Tänavu 27. jaanuaril teavitas president Kersti Kaljulaid avalikkust oma otsustest teha Riigikogule ettepanek nimetada järgmiseks viieks aastaks riigikontrolöriks Janar Holm. Aastatel 2008–2017 oli Holm Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler, alates 2017. aasta märtsist on ta pidanud Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleri ametit.

President ütles oma otsust põhjendades: "Praegu sotsiaalministeeriumi tööala asekantslerina töötaval Janar Holmil on ligi 20-aastane juhtimiskogemus. Üheksa-aastane töökogemus haridus- ja teadusministeeriumi kantslerina ning sellega kaasnenud tihe koostöö teiste ministeeriumide ja kohalike omavalitsustega on andnud talle väga hea pildi ja arusaamise riigi erinevatest poliitikavaldkondadest ja valitsemisaladest."

President lisas: "Riigikontrolör peab oma tööga andma meile kindluse, et Eesti on hästi hoitud. Tema ülesanne on luua usaldust, mitte kahtlusi. Ta peab olema suure pildi ja vaheda mõistusega inimene. Ta peab töötama tulevikuga, kuigi infot saab paljuski minevikust. Riigikontrolör peab olema ka väga hea juht, kes suudab hoida ja luua pühendunud meeskonna, kellega koos tuleb tal tagada Riigikontrolli jätkuv sõltumatus. Parim garantii selleks on institutsiooni sisuline, argumenteeritud ja mõtestatud töö."

Vabaerakond ei pooldanud

Vabaerakonna saadikud riigikogus ei toetanud Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamist, kuna nende arvates on kandidaadi esitamise protsess puudulik ja kiirustav ning Vabaerakond nägi ohtu, et Holm võib muutuda riigiasutustele liiga mugavaks partneriks.

"Vabaerakonna saadikute jaoks on riigikontrolöri nimetamisprotsess olnud puudulik. Erakonnajuhtide informeerimine viimasel hetkel enne kandidaadi avalikustamist oli formaalne. Vaja olnuks sisulist üksmeele otsimist kõigi poliitiliste jõudude vahel," tõi hääletamisest loobumise peamise põhjusena välja Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas.

"Eelmise riigikontrolöri ametiajal muutus institutsioon järjest söakamaks. Eeskuju väärivate näidetena meenuvad näiteks Estonian Airi audit või osutamised ministeeriumide soovimatusele kohaneda tõenäoliselt väheneva EL-i toetusrahaga. Riigikontroll ei peaks olema tige, kuid ta ei tohi muutuda ka riigiasutustele mugavaks partneriks. Kuna riigikontrolöri kandidaat tuleb ametnike hulgast, siis praegu me sellist ohtu tajume," tõi Ammas välja.

CURRICULUM VITAE
Janar Holm

Sündinud: 17. augustil 1976 Kuressaares

Haridus:

1998 – Tartu Ülikooli õigusinstituut, eraõiguse õppesuund (cum laude)
2005 – Tartu Ülikooli õigusinstituut, magister iuris

Teenistuskäik:

03.2017– Sotsiaalministeerium, tööala asekantsler
04.2008–02.2017 Haridus- ja Teadusministeerium, kantsler
06.2007–04.2008 Haridus- ja Teadusministeerium, haldusala asekantsler
10.2006–06.2007 Haridus- ja Teadusministeerium, üld- ja kutsehariduse asekantsler
01.2004–07.2006 Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, direktor
01.2001–01.2004 Haridus- ja Teadusministeerium, õigusosakonna juhataja kohusetäitja
08.1999–12.2000 Haridusministeerium, nõunik
12.1997–08.1999 Eesti Kaupmeeste Liit, tegevdirektor

Muu tegevus:

Rahvusooperi Estonia nõukogu liige
ASi Hoolekandeteenused nõukogu esimees
Sihtasutuse Kutsekoda nõukogu liige
Sihtasutuse Innove nõukogu liige
Ametnikueetika nõukogu liige
Riigikontrolöri ametisse nimetamise korral taandub Janar Holm kõigist nõukogudest.
Perekonnaseis: Janar Holm on abielus, peres kasvab kaks last.
Riigikontrolör ja tema pädevus
Riigikontrolli juhib riigikontrolör, kes on Riigikontrolli juhtimisel volitustelt võrreldav ministriga, kes juhib ministeeriumi.
Riigikontrolöri nimetab ametisse parlament presidendi ettepanekul viieks aastaks. Riigikontrolöri ametiaeg ei ole piiratud ühe perioodiga.
Eesti põhiseaduse järgi on riigikontrolöril harva esinev õigus võtta osa valitsuse istungitest ja esitada oma ülesandeisse puutuvais asjus Riigikontrolli seisukoht. Praktikas ei ole riigikontrolöri osalemine valitsuse istungitel seadnud kahtluse alla Riigikontrolli sõltumatust.
Riigikontrolör ei tohi ametisoleku ajal 1) olla mõnes teises riigi-, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku ametis; 2) kuuluda kohaliku omavalitsuse üksuse volikogusse; 3) osaleda erakonna tegevuses; 4) kuuluda äriühingu juhatusse, nõukogusse või järelevalveorganisse; 5) osaleda ettevõtluses, välja arvatud tema enda isiklikud investeeringud ning nendelt tulu saamine, samuti talle kuuluva vara käsutamisest tulu saamine.
Riigikontrolör võib tegeleda teadusliku ja pedagoogilise tööga, kui see ei takista tema ülesannete täitmist.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...