Riigikohus ei luba EKL-il majanduskahju teinud liiget välja visata

Eesti Kunstnike Liidu (EKL) volikogu arvas Jaak Visnapi liidust välja üle 30 000 euro küündiva võlgnevuse tõttu, mille ta oli tekitanud MTÜ Litograafiakeskus juhatuse liikmena, aga riigikohus otsustas, et eraisikust liikme väljaarvamisel ei saa tugineda tema võlgnevustele juriidilise isikuna organisatsiooni ees.

Pilt: Scanpix

Riigikohus ei luba EKL-il majanduskahju teinud liiget välja visata

Eesti Kunstnike Liidu (EKL) volikogu arvas Jaak Visnapi liidust välja üle 30 000 euro küündiva võlgnevuse tõttu, mille ta oli tekitanud MTÜ Litograafiakeskus juhatuse liikmena, aga riigikohus otsustas, et eraisikust liikme väljaarvamisel ei saa tugineda tema võlgnevustele juriidilise isikuna organisatsiooni ees.

Eesti Kunstnike Liidu (EKL) volikogu arvas Jaak Visnapi oma liikmeskonnast välja üle 30 000 euro küündiva võlgnevuse tõttu EKLi ees koos viivistega, mille ta oli tekitanud MTÜ Litograafiakeskus juhatuse liikmena. Samuti ei olnud Jaak Visnap tasunud liikmemaksu juba seitse aastat, teatas Liit.

Sel nädalal tegi riigikohus otsuse, et eraisikust liikme väljaarvamisel ei saa tugineda tema võlgnevustele juriidilise isikuna organisatsiooni ees.

Kohus: kahju ja võlas välja viskamiseks alust ei anna

EKLi presidendi Vano Allsalu sõnul jääb arusaamatuks, mida siis veel peaks üks liige õigupoolest tegema, andmaks organisatsioonile alust ta liikmeskonnast välja arvata. Riigikohu otsusest lähtub, et kümnetesse tuhandetesse ulatuva kahju tekitamine enda juhitava juriidilise isiku kaudu, koos soovimatusega vabatahtlikult võlga likvideerida, ja pikaajaline liikmemaksu võlg selleks alust ei anna.

Jaak Visnapi suhe EKLiga muutus problemaatiliseks juba kümme aastat tagasi, kui tema juhitav Litograafiakeskus asus rentima ruume EKLile kuuluvas ARSi majas. Võlgnevused üüri ja kommunaalkulude eest tasumisel tekkisid kohe selsamal, 2007. aastal. Järgnevalt tuli EKL võlgnikule korduvalt vastu, võimaldades rendivabu perioode. Võlgniku palvel lükati lepingu lõpetamist korduvalt edasi, samuti koostati võla tasumiseks maksegraafikuid, mida võlgnik ei täitnud. Kui 2014. aastaks oli Litograafikeskuse võlg kasvanud juba 18 281 euroni, otsustas EKL üürilepingu üles öelda. Paraku jätkas Litograafiakeskus sellest hoolimata ruumide kasutamist, tekitades seejuures EKLile täiendavat majanduslikku kahju

"Jaak Visnapi usalduskrediiti pikendati kaugelt rohkem kui kord või paar," ütles Allsalu. "Seda olukorda ei saa kirjeldada kuidagi teisiti, kui elamist oma kolleegide arvelt, kes on oma kohustusi korrektselt täitnud. Seega ei olnud Jaak Visnapi väljaarvamise põhjuseks ainult 82-eurone liikmemaksuvõlg. Liikmemaksu võlglasi on tõepoolest olnud kunstnike liidus ennegi ning on ka täna. EKLi humanistlikuks hoiakuks on olnud olla pigem kannatlik, sest paljudel kunstnikel on kahjuks raskusi toimetulekuga. Kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuva majandusliku kahju põhjustamine enda juhitava juriidilise isiku kaudu on aga meie liikmeskonnas küll ajalooliselt pretsedenditu ning Visnapi väljaarvamise otsuses mängis see asjaolu kahtlemata olulist rolli."

Allsalu lisas, et õiguskuuleka organisatsioonina tuleb EKLil riigikohtu otsust respekteerida. Kohtuvaidlused on EKLile küll palju maksma läinud, kuid tänu nendele on EKLil õnnestunud võlgnikult kätte saada oluline osa tekitatud võlgnevusest. "Tutvustame riigikohtu otsust volikogule ja võtame järgmisel koosolekul seisukoha, kuidas toimida edaspidi juhtudel, kui liikmed ei täida oma põhikirjas sätestatud kohustusi või põhjustavad liidule olulist majanduslikku kahju enda juhitava juriidilise isiku kaudu."

Visnap: kunstnike liit vassib firma võlasumma osas

Litograafiakunstnik Jaak Visnapi sõnul on tegemist Eesti Kunstnike Liidu (EKL) ülepaisutatud väitega, nagu oleks temale kuuluv Litograafiakeskus liidule 30 000 eurot võlgu olnud – nimelt ei olnud summa kunstniku sõnul kunagi nii suur.

"Jaak Visnap ei ole olnud 30 000 eurot võlgu EKL-ile mitte kunagi," ütles Visnap BNS-ile. "Üürivõlg oli MTÜ Eesti Litograafiakeskusel ning võlasumma oli tegelikult 12 000 eurot. Kompromiss EKL-i advokaatide joonistatud 30 000-eurose nõude ja reaalse põhivõla vahel sõlmiti aastaid tagasi kohtus 18 000 euro peale, millest tänaseks on litograafiakeskus vastavalt graafikule üle 10 000 euro tasunud."

Enda liikmemaksuvõlgnevuse kohta teatas Visnap, et 82-eurone liikmemaksuvõlg on pea kaks aastat tagasi tasutud.

"Lisaks tasusin täna EKL-i liikmemaksu ettemaksuna aastani 2030," selgitas Visnap ja lisas, et EKL-i juhtkond ajab sihilikult segi eraisiku 82-eurost ammu tasutud võlgnevuse ühe MTÜ 12 000-eurose üürivõlgnevusega. "Kogu riigikohtu otsuse mõte oligi selles, et EKL ei saa eraisikut ajada segi juriidilise isikuga."

"Mis puudutab õigusvaidluse kulusid, siis läks see EKL-ile maksma rohkem kui oli MTÜ Eesti Litograafiakeskus esialgne üürivõlg. Ehk et sisuliselt on EKL ise oma majandustegevust kahjustanud. Selle asemel, et tegeleda Litograafiakeskuse üürivõla sissenõudmisega Litograafiakeskuselt, ründasid nad hoopis eraisik Visnapit ning kaotasid selle kohtuvaidlusega kogu üüritulu," märkis Visnap.

Laadimine...Laadimine...