Riigikontroll EVR Cargo vagunitehingus puudusi ei tuvastanud

Riigikontroll ei näe praeguse info pinnalt vajadust täiendavate audititoimingute tegemiseks," seisab riigikontrolöri Alar Karise kirjas Eerik-Niiles Krossile ja Kristen Michalile.

Pilt: Scanpix

Riigikontroll EVR Cargo vagunitehingus puudusi ei tuvastanud

Riigikontroll ei näe praeguse info pinnalt vajadust täiendavate audititoimingute tegemiseks," seisab riigikontrolöri Alar Karise kirjas Eerik-Niiles Krossile ja Kristen Michalile.

Riigikontrolli ei tuvastanud Eesti riigile kuuluva raudtee-ettevõtte AS EVR Cargo Venemaa vagunite tehinguga seonduvas puuduseid, vahendas BNS.

"Olles tutvunud AS-i EVR Cargo esitatud materjalidega, kuulanud ära asjasse puutuvate isikute selgitused ning lähtudes asjaolust, et äriplaani elluviimine on alles algusjärgus, ei näe riigikontroll praeguse info pinnalt vajadust täiendavate audititoimingute tegemiseks," seisab riigikontrolöri Alar Karise kirjas pöördumise teinud riigikogu liikmetele Eerik-Niiles Krossile ja Kristen Michalile.

Kross ja Michal pöördusid septembris riigikontrolli poole, et veenduda AS EVR Cargo rahaliste vahendite seadusliku ja tulemusliku kasutamise kontrollimiseks.

Pöördujate hinnangul vajas kontrollimist ettevõtte nõukogu ja vastutava ministri tehingu heaks kiitmise toimumine, vagunite hankimise protsess ning maksumus. "Mitmeid kahtlusi tekitab, et riigiettevõte EVR Cargo on ostnud ilma konkursita ja ilma nõukogu ja üldkoosoleku otsuseta, kuid mõlema vaikival nõusolekul Venemaalt 500 vagunit kõrgema hinnaga, kui pakuti konkursil viie ettevõtte poolt," märkisid riigikogulased pöördumises.

Riigikontrolli hinnangul kiitis ettevõtte nõukogu äriplaani 17. aprilli ja 11. mai otsustega heaks ning andis juhatusele volitused 35 miljoni euro investeerimiseks. Majandus- ja taristuminister võttis 26. aprillil vastu erakorralise üldkoosoleku otsuse ja andis nõusoleku tehingu sõlmimiseks.

Samuti märgib riigikontrolör, et vagunite hankimisel võrdles EVR Cargo saadud pakkumisi ja arvestas ettevõtte nõukogus kokkulepitud äriplaani vajadusi, sealhulgas vagunimudeli andmeid, hindu ja tarneaegu.

Juunis sõlmis EVR Cargo 17,8 miljoni euro suuruse lepingu, millega soetas 300 konteinerplatvormi ja 200 poolvagunit.

EVR Cargo esialgne plaan oli soetada kuni 35 miljoni euro eest vaguneid, mida Vene turul välja rentida.

Juulis peatas ettevõtte uus nõukogu ajutiselt ja osaliselt vagunite ostmise ja rentimise äriplaani elluviimise, kuid hilisemalt otsustas nõukogu kavaga siiski edasi minna.

Laadimine...Laadimine...