Riik hakkab andma õpetajatele elutööpreemiaid ja aastapreemiaid

Haridus- ja teadusministeerium esitas kooskõlastamiseks määruse eelnõu, millega luuakse haridusvaldkonna töötajate ja õpetajaameti väärtustamiseks riiklikud preemiad.

Pilt: Scanpix/Pilt on illustratiivne
Eesti

Riik hakkab andma õpetajatele elutööpreemiaid ja aastapreemiaid

Haridus- ja teadusministeerium esitas kooskõlastamiseks määruse eelnõu, millega luuakse haridusvaldkonna töötajate ja õpetajaameti väärtustamiseks riiklikud preemiad.

Eelnõu järgi antakse iga -aastaselt välja üks elutööpreemia ning kuni üheksa aastapreemiat. Elutööpreemia on valdkonnaülene ja kandidaatideks võib lisaks õpetajatele ja õppejõududele esitada ka teisi haridusvaldkonna töötajaid, seisab eelnõu seletuskirjas.

Preemiad antakse esmakordselt välja käesoleva aasta oktoobris toimuval riiklikul haridustöötajate tunnustusüritusel Aasta Õpetaja gala "Eestimaa õpib ja tänab." Preemiate suurusjärk on sarnane spordivaldkonna preemiatega ehk siis elutööpreemia 65 000 eurot ja aastapreemia 10 000 eurot.

Kandidaate saavad esitada eraisikud, ministeeriumid, kohalikud omavalitsused ja teised juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud haridusalane tegevus. Elutööpreemia tarbeks töötatakse välja eraldi statuut ning valik kandidaatide seast toimub vastavalt koostatavale riiklikule hariduspreemiate korrale.

Haridusvaldkonna arengu stimuleerimiseks võib haridus- ja teadusminister eelnõu kohaselt määrata ka stipendiumeid, lähtudes riigi tasandil seatud hariduspoliitika eesmärkidest ja prioriteetsetest teemadest, kuulutades selleks välja konkursi.

Stipendiumi eesmärk on võimaldada haridusvaldkonna töötajatel panustada hariduselu arendamisse tähtajaliselt, laiemalt kui nende amet võimaldab ja kohustab. Stipendium annaks õpetajale näiteks võimaluse kasutada vaba semestrit koostööks ülikooliga, enesetäiendamist välisriigis või tähtajalist tööd hariduspoliitika kujundamisel.

Laadimine...Laadimine...