Riik plaanib suurendada Eesti ID-kaardi rahvusvahelist kasutamist

Valitsuse e-Eesti nõukogu toetas ID-kaardi ja e-identiteeti kümne aasta arenguplaani, millega plaanitakse suurendada Eesti ID-kaardi kasutamist rahvusvahelistes e-teenustes.

Pilt: Politsei- ja Piirivalveamet
Eesti

Riik plaanib suurendada Eesti ID-kaardi rahvusvahelist kasutamist

Toimetaja: Meelis Piller

Valitsuse e-Eesti nõukogu toetas ID-kaardi ja e-identiteeti kümne aasta arenguplaani, millega plaanitakse suurendada Eesti ID-kaardi kasutamist rahvusvahelistes e-teenustes.

E-Eesti nõukogu kiitis BNSi teatel reedel heaks Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) ning Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) eestvedamisel valminud identiteedi- ja dokumendihalduse valge raamatu, mis kaardistab valdkonna hetkeolukorra ja toob välja ekspertide esmased vaated järgneva kümne aasta arengute kohta, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Eesti infoühiskonna ja e-riigi arengut juhtiva nõukogu esimees, peaminister Jüri Ratas ütles, et dokument aitab seada sihte kogu valdkonna arendamiseks ning annab aluse, et meil oleks võimalik ka tulevikus kindlustada nii tehnoloogia kui digitaalse identiteedi väljastusprotsesside turvalisus ja töökindlus. "Kokkuvõttes aitab see kaasa, et kogu meie e-riik oleks turvaline, toimiv ja usaldusväärne," ütles Ratas.

RIA eID valdkonna juhi Margus Armi sõnul on Eesti riigil piisavalt ambitsiooni, et olla elektroonilise identiteedi valdkonnas maailmas esirinnas ning tagada e-riigi usaldusväärsus ja hea maine. "Meil tuleb olla avatud ja katsetada inimeste elu mugavamaks muutmiseks uusi ja turvalisi lahendusi. Meie soov on suurendada Eesti ID-kaardi kasutamist rahvusvahelistes e-teenustes nagu näiteks Google ja Facebook," sõnas ta.

"Suur väljakutse on biomeetria kui isiku tuvastamise vahendi kasutusele võtmine, uute funktsionaalsuste lisamine ID-kaardile ning ID-kaardi tarkvara jätkuv arendamine ja toetamine erinevates keskkondades," märkis Arm ning lisas, et lisaks uute ideede elluviimisele on veel olulisem tagada kõikide juba töös olevate arenduste ja teenuste toimimine.

PPA identiteedi ja staatuste büroo juhataja Margit Ratniku hinnangul tuleb muuta isikut tõendavate dokumentide taotlemise ja väljastamise seniseid põhimõtteid ja lähenemisviise. "Politsei- ja Piirivalveamet on riigi poolt välja antavate isikut tõendavate dokumentide tootmiseks ja välja andmiseks vajalike lepingute omanik ja rakendaja. Meie jaoks on oluline muuta dokumentide hankimine lihtsamaks ning uuendustele avatumaks," lausus ta.

"Eesmärk on oluliselt suurendada võimalusi dokumenti mugavalt taotleda ja kätte saada nii Eestis kui ka väljapool Eestit, laiendada isikutuvastuse lahendusi, eelkõige biomeetriliste andmete toel. Omaette väljakutse on lahenduste turvalisuse tagamine ja isikuandmete kaitse," ütles Ratnik.

Laadimine...Laadimine...