Riik teeb segaduste vältimiseks uut koolieelse lasteasutuse seadust

Riik kavandab uut koolieelse lasteasutuse seadust, mis annaks õigusselguse nii omavalitsustele kui lapsevanematele, kuna mitmed omavalitsused on lapsi lasteaedadest erinevatel põhjustel välja arvanud.

Pilt: Scanpix
Pere Eesti

Riik teeb segaduste vältimiseks uut koolieelse lasteasutuse seadust

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Riik kavandab uut koolieelse lasteasutuse seadust, mis annaks õigusselguse nii omavalitsustele kui lapsevanematele, kuna mitmed omavalitsused on lapsi lasteaedadest erinevatel põhjustel välja arvanud.

Mitmed valla- ja linnavalitsused on näiteks otsustanud, et lapse võib lasteaiast välja arvata juhul, kui vanem on jätnud kohatasu kaks kuud maksmata. Samuti kui laps on lasteaiast puudunud tervislike põhjusteta rohkem kui kaks kuud või vanem on korduvalt ja oluliselt rikkunud lasteasutuse kodukorda.

Mõni kohalik omavalitsus on otsustanud, et lasteaiakoha võib üles öelda ka siis, kui laps on puudunud lasteaiast rohkem kui kuu aega, kuid vanem ei ole lapse puudumisest teatanud ning lasteaial ei ole õnnestunud saada vanemaga ühendust, et küsida puudumise põhjust, vahendas BNS uudist.

Õiguskantsler Ülle Madise leiab, et koolieelse lasteasutuse seaduses on vaja lapse lasteaiast väljaarvamise tingimusi täpsustada, et need oleksid selged ja üheselt mõistetavad ning saatis vastava soovituse haridus- ja teadusministeeriumile.

Ministeerium nõustus õiguskantsleri seisukohaga ning kinnitas kolmapäeval, et koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt võib lapse lasteaiast välja arvata üksnes siis, kui laps läheb kooli või vanema taotluse alusel. Muid aluseid seadus ette ei näe.

Laadimine...Laadimine...