Riik tellib energiavõrkude analüüsi

Riigikantselei ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viivad läbi uuringu, et kaardistada riigile kuuluvate energiavõrkude haldamise ning juhtimise võimalikud uued lahendused, mis looksid ühiskonnale kasu läbi madalama hinna, suurema varustuskindluse ja parema teenusekvaliteedi.

Pilt: Scanpix/ pilt on illustreeriv
Eesti

Riik tellib energiavõrkude analüüsi

Riigikantselei ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viivad läbi uuringu, et kaardistada riigile kuuluvate energiavõrkude haldamise ning juhtimise võimalikud uued lahendused, mis looksid ühiskonnale kasu läbi madalama hinna, suurema varustuskindluse ja parema teenusekvaliteedi.

Hankega tellitava uuringuga soovib riik analüüsida nii ülekande- kui jaotusvõrgu varade omandilist struktuuri, haldamist, juhtimist ning võrguteenuse majanduslikku jätkusuutlikkust. Sealhulgas on soov saada ülevaade senisest ülekande- ning jaotusvõrguettevõtete koostööst ning ettepanekud regulatiivse keskkonna tõhustamiseks.

"Energiavõrkude teenuse hind on oluliseks komponendiks nii energia lõpphinna kujunemisel kui ka varustuskindluse tagamisel," ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman. "Kuna energiavõrkude juhtimisotsustel ning haldamisstruktuuril on oluline mõju Eesti majanduse konkurentsivõimele, on oluline leida võimalusi efektiivsuse suurendamiseks ning energia-, kliima ning varustuskindluse eesmärkide täitmiseks," lisas ta.

Valdkondlike analüüside tulemuste põhjal peab hanke võitja pakkuma võimalikud lahendused ning kirjeldama vajalikke tegevusi riigile kuuluvate energiavõrkude tõhusamaks majandamiseks ja omanikupoliitikaks. Kõigile väljapakutud lahendustele tuleb teostada mõju- ning riskianalüüsid.

Eesti ülekandevõrgud kuuluvad läbi Eleringi sajaprotsendiliselt riigile, jaotusvõrkudest on riigi omandis läbi nelja ettevõtte 90 protsenti.

Analüüse viiakse läbi Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel ja seda rahastatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“. Projekti algataja ja koostööpartner on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris ning leitavad lingilt https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197933. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25. juuni.

Laadimine...Laadimine...