Riik toetab Välis-Eesti kultuuriseltse 40 000 euroga

Integratsiooni Sihtasutuse läbiviidud taotlusvooru tulemusena saavad kakskümmend kaks Välis-Eesti kultuuriseltsi algatust tänavu kultuuriministeeriumi eelarvest 40 000 euro ulatuses toetust.

Pilt: Scanpix

Riik toetab Välis-Eesti kultuuriseltse 40 000 euroga

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Integratsiooni Sihtasutuse läbiviidud taotlusvooru tulemusena saavad kakskümmend kaks Välis-Eesti kultuuriseltsi algatust tänavu kultuuriministeeriumi eelarvest 40 000 euro ulatuses toetust.

"Võtsime Välis-Eesti kultuuriseltside toetamiseks ettenähtud taotlusvoorude läbiviimise üle 2015. aastal. Seeläbi aitame teostada rahvuskaaslaste programmi – igal aastal tugevdame koostöösilda Eesti ja välismaal elavate eestimaalaste vahel," selgitas Integratsiooni Sihtasutuse rahvusvähemuste valdkonna juht Kristina Pirgop pressiteate vahendusel BNS-ile.

"Kultuuriministeerium peab väga oluliseks suhtlust Välis-Eesti kogukondadega ja samuti nende toetamist. Sellega aitame kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele ning arengule, samuti eesti kultuuriruumile omaste väärtuste, traditsioonide, käitumismudelite ja elulaadi edasikandumisele põlvest põlve ka Välis-Eesti kogukondades. Meie eesmärk on toetada välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevust ja eesti kultuurisündmuste vahendamist üleilmse eestlaskonnaga," rõhutas kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht Anne-Ly Reimaa.

Tänavuse taotlusvooru prioriteedid olid Välis-Eesti kultuurikollektiivide osavõtt laulu- ja tantsupeost "Minu arm" ning noortele suunatud algatused.

Taotlusvoorust toetatakse San Francisco Eesti laulukoori, Helsingi segakoori Siller ja Kaukaasia eestlaste osavõttu juubelilaulupeost Tallinnas. Tantsupeomuuseum saab toetust Välis-Eesti kultuuriseltside tasuta tantsukontserdi "Ühendusmaa on Eestimaa" korraldamiseks Vabaduse väljakul 7. juulil, kus osaleb ka taotlusvooru raames toetatav Peterburi Eesti kultuuriseltsi tantsuansambel "Neevo".

Toetuse saab laulu- ja tantsupeo eel toimuv ülemaailmne eestlaste kokkutulek ESTO 2019, mis kestab 27. juunist 4. juulini Helsingis, Tartus ja Tallinnas.

Toronto eestlaskond saab toetuse Estonian Music Weeki ja infotehnoloogiakonverentsi Latitude 44 korraldamiseks. Toetatakse ka Eesti kultuuripäevade läbiviimist New-Yorgis ja Bonnis ning rändnäituse Masters of Our Own Homes: "Estonia at 100" korraldamist Chicagos. Tuglase selts saab toetuse festivali "Martin markkinat" läbiviimiseks Tamperes.

Eesti keeleklubi Göteborgis saab toetuse Lotte teatrietenduse lavastamiseks, lastekirjanik Mika Keränen – külaskäikudel kolme Rootsi linna. Londoni eestlaskond korraldab lastele ja noortele Eesti kultuuripärandi ning pärimuskultuuriga seotud õppepäevi. Belgias toimuvad lastele muusikalised looduspärimuspäevad. Riia Eesti koolis saavad õpilased rahvuskaaslaste programmi toel jätkata rahvatantsutundidega. Helsingi selts Soome Eesti Noored saab toetuse, et hoida emakeeleoskust ja arendada Eesti kultuuriruumi tundmist.

Taotlusvoorust toetatakse ka eestikeelse ajalehe "Peterburi Teataja" väljaandmist, et hoida jätkuvalt sidet Venemaa erinevates regioonides elavate eestlaste vahel.

Rahvuskaaslaste programmi eesmärk aastateks 2014-2020 on tugevdada välismaal elavate eestlaste sidet Eesti ning eesti kultuuriga. Kuni 2015. aastani viis programmi väliseesti kultuuriseltside taotlusvoore läbi kultuuriministeerium. Aastatel 2009-2013 ja 2014-2020 rahvuskaaslaste programmi eluviimist koordineerib haridus- ja teadusministeerium.

 

Laadimine...Laadimine...