Ringkonnakohus rahuldas lesbipaari lapsendamisavalduse

"Lapsel on õigus tunda ennast koos armastavate vanematega kindlalt ja turvaliselt, seda ka juriidilises mõttes," ütles Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal. "Tartu Ringkonnakohtu otsus osutab, et peresisest lapsendamisest ei või keelduda põhjendamatult või eelarvamuste tõttu."

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Ringkonnakohus rahuldas lesbipaari lapsendamisavalduse (1)

"Lapsel on õigus tunda ennast koos armastavate vanematega kindlalt ja turvaliselt, seda ka juriidilises mõttes," ütles Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal. "Tartu Ringkonnakohtu otsus osutab, et peresisest lapsendamisest ei või keelduda põhjendamatult või eelarvamuste tõttu."

Tartu Ringkonnakohus tühistas esmaspäeval alama astme kohtu otsuse ning rahuldas lesbipaari lapsendamisavalduse. Tartu maakohus ei lubanud põhjendamatult novembris samasoolisel paaril peresisest lapsendamist, olgugi, et kaks naist olid sõlminud kooselulepingu ja kasvatanud last perekonnana tema sünnist alates.

"Lapsel on õigus tunda ennast koos armastavate vanematega kindlalt ja turvaliselt, seda ka juriidilises mõttes," ütles Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal. "Tartu Ringkonnakohtu otsus osutab, et peresisest lapsendamisest ei või keelduda põhjendamatult või eelarvamuste tõttu. Kooselulepingu sõlminud isikutel on samasugune õigus ühistele lastele nagu teistel vanematel. Õigusriik ei tohi tekitada oma inimestele sellist valu, nagu maakohtu otsus antud juhul tegi.

"Maakohus ei hinnanud asja lahendamisel olulisust omavaid asjaolusid õigesti ning rikkus oluliselt menetlusõigust, mistõttu oli edasikaebamine ainuvõimalik otsus," selgitas Eesti Inimõiguste Keskusega koostöös paari esindanud Advokaadibüroo Sirel & Partnerid vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepper.

Lapsendamist oli toetanud muuhulgas Sotsiaalkindlustusameti koostatud pereuuring, mis oli perekonna ja lapsendada sooviva partneri suhtes positiivne ja milles tõdeti, et peres on olemas kõik vajalik lapse eluks ja arenguks.

Ringkonnakohus nõustus kaebusega ning tühistas Tartu Maakohtu otsuse ja rahuldas lapsendamise avalduse. Ringkonnakohus nentis, et maakohtu otsus oli olulises osas põhjendamata ja sisaldas suuremas osas õigusnormide analüüsita refereerimist, kuigi samas on kohtul kohustus oma otsust põhjendada. Ringkonnakohus märkis, et lapsendamise kontekstis ei oma tähtsust lapsendaja nimetamine emaks või isaks ning see, kuidas pereliikmed üksteist peresiseselt kutsuvad, on perekonna- ja eraelu puutumatuse põhimõtte järgi iga pereliikme enda otsustada. Ringkonnakohus tuletas meelde, et iga lapsendamine peab toimuma lapse parimast huvist lähtuvalt, ehk tuleb vaadata konkreetset lapsendajat ja perekonda, nende isikuomadusi ja võimekust ning tahet olla lapsevanem.

"See tegelikult olemata pidanud kohtuvaidlus osutas, et kooseluseaduse rakendusaktide puudumine tekitab situatsioone, kus seaduse mõtte asemel võivad otsuseid mõjutada eelarvamused," sõnas Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper. "Õiguskindlus on ennekõike laste huvides."

Kohtusse pöördumine sai teoks tänu Eesti Inimõiguste Keskuse annetajate toele ja Advokaadibüroo Sirel & Partnerid vabatahtlikule panusele. 

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...