Rode altari projekt võitis muinsuskaitseauhinna

Euroopa Komisjon ja Europa Nostra avalikustasid täna Euroopa kõige mainekama muinsuskaitseauhinna – Euroopa Liidu ja Europa Nostra 2017. aasta muinsuskaitseauhinna – võitjad. Üheks auhinna võitjaks on Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojekt, millesse andis olulise panuse TÜ kultuuriväärtuste töögrupp.

Pilt: Scanpix

Rode altari projekt võitis muinsuskaitseauhinna

Euroopa Komisjon ja Europa Nostra avalikustasid täna Euroopa kõige mainekama muinsuskaitseauhinna – Euroopa Liidu ja Europa Nostra 2017. aasta muinsuskaitseauhinna – võitjad. Üheks auhinna võitjaks on Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojekt, millesse andis olulise panuse TÜ kultuuriväärtuste töögrupp.

Sõltumatutest ekspertidest koosnevad žüriid vaatasid läbi 202 kandideerivat projekti, mille olid esitanud üksikisikud ja organisatsioonid 39 Euroopa riigist, ning valisid välja laureaadid. Ühtekokku tunnustati silmapaistvate saavutuste eest kultuuripärandi säilitamise, teadusuuringute, hariduse- ja koolituse ja teadlikkuse tõstmise alal ning eriliste teenete eest kultuuripärandi säilitamisel 29 laureaati 18 riigist, vahendas BNS.

Tartu ülikooli analüütilise ja füüsikalise keemia teaduri ja auhinnatud projektis osalenud Signe Vahuri sõnul on sellises suurprojektis osalemine kultuuriväärtuste töögrupi jaoks esmakordne. "Projektis osalemine võimaldas rakendada meie teadmisi ja oskuseid reaalsetele probleemidele ja olla seotud Euroopa mõistes nii väärtusliku meistriteose uurimisprotsessiga. Samuti oli see projekt, kus humanitaar- ja reaalvaldkonna inimesed tegid tihedalt koostööd ja projekti lõppedes sai meist ühtselt tegutsev meeskond. See meeskond töötab praegu juba uute kultuuriväärtuste uuringutega seotud teadusprojektidega," rääkis Vahur.

"Õnnitlen kõiki võitjaid. Nende saavutused tõendavad veel kord, kui palju tegeletakse Euroopas kultuuripärandi kaitsmise ja hoidmisega. Nende projektid näitavad, kui suurt osa mängib kultuuripärand meie elus ja ühiskonnas. Eriti praegu, kui Euroopa seisab paljude suurte väljakutsete ees, on kultuur oluline, sest aitab mõista meie ühist ajalugu ja väärtusi ning suurendab sallivust, vastastikust mõistmist ja ühiskonda kaasatust. Euroopa kultuuripärandi aasta 2018 on ideaalne võimalus keskenduda sellele, mis meid eurooplastena ühendab – meie ühisele ajaloole, kultuurile ja pärandile. Euroopa Komisjon toetab jätkuvalt seda auhinda ja ka teisi kultuuripärandi projekte programmi Loov Euroopa kaudu," ütles Tibor Navracsics, Euroopa Komisjoni hariduse-, kultuuri-, noorsoo- ja spordivolinik.

"Tunnustan kõiki, kes on oma erakordse andekuse, kirgliku pühendumuse ja erilise suuremeelsusega aidanud kaasa nii väljapaistvatele saavutustele. Nüüd kuuluvad nad nende 450 väljavalitu hulka, kelle suurepärased projektid on pälvinud Europa Nostra ja Euroopa Komisjoni auhinna viimase 15 aasta jooksul. Kõik meie auhindade võitjad on näidanud, et kultuuripärandil on oluline mõju jätkusuutliku majanduse arengule, sotsiaalse sidususe tugevdamisele ja kaasava Euroopa arendamisele. Euroopa Liidu liidrid peaksid ära kasutama seda ajaloolist võimalust, Euroopa kultuuripärandi aastat 2018, et tuua esile pärandi mitmekülgne kasu ja selle erakordne tähtsus riikide, kogukondade ja kultuuride ühendajana Euroopas ja väljaspool Euroopat," sõnas Plácido Domingo, mainekas ooperilaulja ja Europa Nostra president. 

 

Euroopa Liidu ja Europa Nostra 2017. aasta muinsuskaitseauhindade kätteandmise pidulik tseremoonia, mida juhib Euroopa Liidu volinik Navracsics koos maestro Plácido Domingoga, toimub 15. mai hilisel pärastlõunal Turu Püha Miikaeli kirikus. Euroopa kultuuripärandi auhinnatseremooniast võtab osa ligikaudu 1 200 inimest, kelle seas on muinsuskaitse eksperte, vabatahtlikke ja toetajaid kogu Euroopast ning Euroopa Liidu institutsioonide, korraldava maa ja teiste EL liikmesmaade kõrgetasemelised esindajad. 

Laadimine...Laadimine...