Rohelised: glüfosaadi keelustamisega saaks Eestist mahemajanduskeskus

Erakond Eestimaa Rohelised on seisukohal, et kui Eesti suudab esimesena Euroopa Liidus keelustada taimemürgi glüfosaadi kasutamise, annab see riigile ühtlasi ka suuna saamaks EL-i mahemajanduskeskuseks.

Pilt: Scanpix

Rohelised: glüfosaadi keelustamisega saaks Eestist mahemajanduskeskus

Erakond Eestimaa Rohelised on seisukohal, et kui Eesti suudab esimesena Euroopa Liidus keelustada taimemürgi glüfosaadi kasutamise, annab see riigile ühtlasi ka suuna saamaks EL-i mahemajanduskeskuseks.

"Eestil avaneb nüüd võimalus Euroopas ilma teha ning glüfosaat esimesena keelata ja võtta suund EL-i mahemajanduse keskuseks saamisele," kommenteerisid rohelised riigikogu otsust võtta menetlusse glüfosaadi keelustamine.

"Kui Euroopa Komisjon ei suuda glüfosaadi osas kõigile vastuvõetavat kompromissi kokku panna, saab glüfosaadi kasutusluba 30. juunil läbi ning järgneb kuni aastane poodidest ärakorjamise periood," seisab Roheliste Facebooki seinal. "Komisjon jättis (esialgu) kasutamata Euroopa Parlamendi pakutud kompromisside kompromissi – pikendada luba seitsmeks aastaks koos oluliste kasutuspiirangutega – ja püüdis asja lahendada jõupositsioonilt ning kukkus läbi."

Lõppeval nädalal otsustas riigikogu juhatus võtta menetlusse Eestimaa Roheliste, Noorte Roheliste ja Eesti Rohelise Liikumise kollektiivse pöördumise glüfosaadi keelustamiseks ja saatis selle maaelukomisjonile menetlemiseks.

Pöördumise seletuskirjas viidatakse mitmele uuringule, mis on näidanud, et Euroopa riikide kodanike organismid sisaldavad taimemürgina kasutatava glüfosaadi jääke – kohati on selliseid inimesi üle 90 protsendi. Paraku aga ei tehta selle kohta regulaarset seiret.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juures tegutsev Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur kinnitas 2015. aastal, et inimese jaoks on glüfosaat tõenäoliselt vähkitekitav ühend, mis kahjustab ka DNA-d.

Glüfosaati kasutatakse rohkem kui 750 tootes nii tavapõllumajanduses, metsanduses kui ka koduaedades, teeäärte hooldamisel, avalikes parkides ja isegi laste mänguväljakutel. Iga inimene võib sellega enda teadmata kokku puutuda. Lisaks vähiohu tekitamisele inimesel hävitab glüfosaat vee- ja mullaelustikku.

Laadimine...Laadimine...