RUUTSOO: Meedia tembeldab teadlasi spioonideks

Paljud ajakirjanikud toodavad poliitulmet - nende väljamõeldistele ja vandenõu teooriatele rajatud kirjatükid kahjustavad oma ohvreid ja kadunute mälestust, võltsivad ka Eesti teaduslugu ja kasutavad räpaseid võtted, kirjutas politoloog Rein Ruutsoo arvamusloos.

Pilt: Scanpix

RUUTSOO: Meedia tembeldab teadlasi spioonideks

Rein Ruutsoo, ajaloolane ja politoloog

Paljud ajakirjanikud toodavad poliitulmet - nende väljamõeldistele ja vandenõu teooriatele rajatud kirjatükid kahjustavad oma ohvreid ja kadunute mälestust, võltsivad ka Eesti teaduslugu ja kasutavad räpaseid võtted, kirjutas politoloog Rein Ruutsoo arvamusloos.

Keskerakonna seismine valikute ees on tiivustanud ka peavoolu ajakirjanduse igapõlist soovi ometi kord Savisaar poliitikast välja tõrjuda. Postimehe ajakirjanikud Tuuli Koch ja Co ei põrka tagasi isegi arstide diagnooside naeruvääristamisest, et aga Savisaart demoniseerida. Selles absoluutselt ebaeetilises toimetamises, väljamõeldiste ja spekulatsioonide kuhjamisel, on aga Andrei Kuzitškin ja Toomas Randlo saavutanud uue, uskumatu taseme. See meenutab kvaliteedillt ja vaimsuselt väga omaegseid Mart Kadastiku paljastusartikleid Pareki, Madissoni jt vastu. Tollal muidugi omaaegse kompetentse organi - KGB ette söödetud toimikute toel.


Päevapoliitilise kasu nimel ajakirjanike ja ajakirjanduse maine piinliku kahjustamise ebamoraalsus aga pole argument – kui teemaks on Savisaarega liituv.   Väljaande mainest ei maksa rääkidagi - seda ei peeta vist enam millekski. Mõningad vana laimud  näiteks nagu alanuks Savisaare karjäär komsomoli ja parteitööst, kaasaegseid ei peta. Nad lihtsalt teavad mälu toel, et see pole tõsi. Ka ajakirjanikud võinuks ehk heita pilgu WIKI-sse! Savisaarel pole ka väidetavat miilitsas töötanud müütilist onu. Tõsi, Savisaare linnavalitsuses leidub Nõukogude õiguskaitseorganites töötanud inimesi, kuid neid on ju ka mujal. Kaks viimast Kapo juhti Pihl ja Aeg olid kõrged miilitsaülemad. Vale- ja irdväidete loetelu võiks pikalt jätkata.


Häbiväärsem kui argivaletamine on aga tõik, et Savisaare häbimärgistamiseks muudetakse Eesti teadusajaloo suurkujude teadustöö repressiivorganite projektiks ja teadlased KGB käepikenduseks! Ja seda ilma vähimagi häbita.


Laimatakse ausaid inimesi, vaieldamatuid eesti patrioote, kes ennast enam paraku kaitsta ei saa. Väidan seda mitte ainult Eesti teadusloo uurijana, vaid ka absoluutselt vääratesse seostesse seatud teeneka teadlase Lembit Valdi õpilase ja kolleegina. Nn globaaluuringutele viidates serveeritakse uudistena ja paljastatud "saladustena" igivanu fakte. Need seatakse selgelt haiglastesse vandenõuskeemidesse, mis võivad leida koha vaid elementaarse ajakirjanikueetika minetanute peas. Väärkirjeldatud sündmuste kaasaegsena (st tunnistajana) pean vajalikuks kummutada valed, millel puudub igasugune mõistuspärane tõenduslik põhi.

KGB-l polnud väitekirjadega asja
Viimastel aastatel on teadusloo avamise pähe avaldatud tõeliselt arulagedat. Samas kunagi Edgar Savisaare kirjutatud kandidaaditöö "Rooma klubi globaalmudelite sotsiaalfilosoofilised alused» on eriti huvipakkuv. Igaüks, kes kujutab endale ette kuidas teaduslikud teemad akadeemias, mille juures  alaliselt istus KGB ohvitser, päevakorda nõukogude ajal sattusid, tekitab Savisaare väitekirja teema tõsiseid küsimusi. Kui avalikkuse ees on Savisaar eitatud kontakte KGBga, siis see uudne informatsioon heidab nendele väidetele väga pika varju.


Millist uudset informatsiooni siis autoritel on? Savisaare väitekirja pealkirja leiame igas tema vähegi hõlmavas eluloos. Juhendajaga kahasse avaldas ta samal teemal ka monograafia. Kuidas  teadushuvist, uurimisteema ja väitekiri sai, selle kohta pole vaja midagi "ette kujutada", elik kliinilises seisundis  fantaseerida. Olin Savisaare teadlasekarjääri alguse juures. Koos veel 4-5 teaduriga leidsime doktor Valti töögrupis, et meie uurimisvaldkond – reaalsuse modelleerimine, saaks ka Rooma klubi uuringute aluseks olevat stsenaariumite meetodi analüüsiga olulisest kaalu juurde. Valti töörühma uurimisvaldkonna – teadusmetodoloogia vastu polnud KGBl küll mingit huvi.

Savisaare väitekirja teema sõnastas töögrupi juht Lembit Valt. Ainus probleem, mis tekkis oli, et kas analüütilist laadi töö kirjutamiseks leidub NSV Liidu raamatukogudes piisavalt läänes ilmunud kirjandust. Mingit erilist juurdepääsuõigust piiratud kasutusega allikatele, mis oli  vältimatu näiteks enamike majandusprobleemidega töötades, filosoofias vaja polnud.

Isikliku mälestusena võin veel lisada, et erinevalt väga mitmetest kolleegidest, ei antud Savisaarele võimalust taotleda stipendiume lääne ülikoolides. Lausa legendiks sai tõik, et saanud võimaluse minna turismigrupiga Pariisi, ohverdas ta linnaekskursioonid töötamiseks Pompidou Keskuse (Centre Pompidou) raamatukogus, et kopeerida väitekirjaks tarvilikku kirjandust. Kui kellelgi on tõesti huvi, kas ja kuidas KGB akadeemilist teadust suunas, siis alustuseks sobivad näiteks Teaduste Akadeemia kunagise KGB peakuraatori kindral Kalugini tagasivaated.     

Pahatahtlikud väljamõeldised

Kui mõne narratiivi kohta on olnud võimalik  väita, et  selles leidub tõtt nii palju, et valet koos hoida, siis sobib alljärgnev mõttearendus selleks täiega. "Edgar Savisaare teaduslikuks juhendajaks oli filosoofiadoktor Lembit Valt, kes kuulus tuntud akadeemiku Gustav Naani ringkonda. Ka viimane tundis huvi globaliseerumisküsimuste vastu ning tema biograafiasse kuulub väidetav tegutsemine vastuluure peavalitsuse Smerš ("Surm spioonidele!") raames".

Sedalaadi absoluutselt suvalise aga rängalt sildistava konstrukti üheselt selge eesmärk on kalkuleeritult segaste vihjete toel siduda  kuritegelikku punti inimesi ja nähtusi, mille vahel puudub igasugune side. Sõjaväe vastuluure tõmbas otsad kokku kas 1946 või 1947! Valti töögrupp kaasas Savisaare 70ndail aastail! Tollal rahva seas väga populaarse Naani väidetav huvi globaliseerumise vastu on väljamõeldis – see ei ületanud kohvilauajutu künnist. Erinevalt vaimustusest lämbuvast avalikkusest tekitas Naani naiivne piiratus teadusmetodoloogias hämmingut. Avalikult teda kritiseerida paraku ei saanud. Väitel, et Valt "kuulus tuntud akadeemiku Gustav Naani ringkonda" on sama palju argumendiväärtust, kui kinnitusel et Naan ja Valt töötasid mõlemad Teaduste Akadeemias või elasid Eesti NSVs.

Doktor Lembit Valti maine kahjustamise vastu protesteerin kõigi vahenditega. Valt  oli tõsine eesti patrioot. Lisaks Savisaarele oli ta ka minu ja Ülo Kaevatsi väitekirjade juhendaja. Teiste sõnadega ta julges võtta oma tiiva alla noori, kes olid ülikoolis KGBle piisavalt silma jäänud, et nende jätkuõpingud ülikoolis välistati. Kaevatsist sai taasiseseivunud Eesti esimene riigisekretär! Naani ja Valti akadeemiliselt korrektsed, aga ettevaatlikud suhted muutusid 80ndatel aastail lausa vaenulikeks. Valt nimelt kaitses tema uurimisrühma kuulunud nn 40 kirja koostajaid. (Kaevats ja allakirjutanu olid nende hulgas) vallandamise vastu. Seevastu Gustav  Naani kaebekiri EKP KKle nõudis meiesarnaste nõukogudevastate tegevuse likvideerimist "täppistulega".

Laiutavad konspiratsiooniteooriad

KGB ja Andropovi huvil Rooma klubi tegevuse vastu on ca 30 aastat teada olev fakt. Selle seos globaaluuringute metodoloogilise analüüsiga Eestis on fantaasia. Viided mingitele "viimase aja uurimustele" on lihtsalt osa peitusemängust.  Rooma klubi mõju retseptsiooni NSV Liidus on läänes üsna põhjalikult läbikirjutatud teema.

Üldteada on fakt, et ka tuleviku-uuringute valdkonnas, nagu  paljudes valdkondades (sotsioloogias, õigusteadustes jne) lõi KGB oma paralleel-struktuurid ehk salastatud instituudid. Tulevikuuringute akadeemiline käsitlemine elas aga iseseisvat elu. Rooma Klubi huvivaldkonnaga tegelesid ka mitmed avalikud instituudid Moskvas. Tähtsaimat nende hulgas juhtis  NSV Liidu valitsuse peaministri Kossõgini väimehe- akadeemik Gvišiani töörühm. Taolise staatusega akadeemik loomulikult ei saanud käske üheltki "peavalitsuselt". Just selle töörühmaga hoidsid sidet Valt ja Savisaar.   Tema mälestused on väärt lugemine. Soovitan tutvuda.

Savisaar väitles end avalikul kaitsmisel tänases terminoloogias teaduste doktoriks rahvusvaheliselt hinnatud Teadusmetodoloogia ja Filosoofia Instituuti. Tollal oli see töö kõva sõna. Kui keegi vähegi  ajaloos orienteerub, siis ta teab, et KGBga või salastatud andmetega seonduvad uurimistööd kaitsti vaid kinnistuses instituutides. Niisuguse teadlasetaustaga inimesi toimetab Eesti teadusmaailmas veel tänagi, aga Savisaarel pole nendega mingit pistmist.

Laadimine...Laadimine...