Säästva arengu konverents aitab teemat õpetajatel koolidesse tuua

Keskkonnaeksperdi Marek Sammul sõnul püüavad õpetajad säästvat arengut lõimida läbiva teemana kõikidesse oma õppekavadesse. "Aga tuge, kuidas seda teha, ei ole senimaani väga palju olnud," nentis ta. "Konverents täidab ühtpidi õpetajate toetamise funktsiooni. Järgmine samm on, et kool tervikuna pühenduks sellele teemale. Seda me veel väga palju ei näe."

Pilt: Scanpix
Haridus

Säästva arengu konverents aitab teemat õpetajatel koolidesse tuua

Keskkonnaeksperdi Marek Sammul sõnul püüavad õpetajad säästvat arengut lõimida läbiva teemana kõikidesse oma õppekavadesse. "Aga tuge, kuidas seda teha, ei ole senimaani väga palju olnud," nentis ta. "Konverents täidab ühtpidi õpetajate toetamise funktsiooni. Järgmine samm on, et kool tervikuna pühenduks sellele teemale. Seda me veel väga palju ei näe."

Kui säästva arenguga on Eestis tegeletud juba pikemat aega, siis säästvat arengut toetav haridus on uuem valdkond, kus on veel palju ära teha. Nii tõdeti Tallinna Ülikoolis reedeni toimuval rahvusvahelisel säästvat arengut toetava hariduse konverentsil "Teel tulevikku", vahendas TTV uudistesaade "Täna".

Asjaosaliste sõnul pole säästva arengu teema tervikuna Eestis uus valdkond ning sellega on tegeletud tõhusalt juba tükk aega. Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži analüütik Marek Sammul tõdes, et meil on tugev loodushariduse koolkond väga laial rindel, nii koolides kui hariduskeskustes. "Ka on meil väga tugev keskkonnahariduse pool ja keskkonnahariduskeskuste võrgustik, lisaks küll peagi lõppev keskkonnahariduse rahastamise programm. Need on meie väärtused," sõnas Sammul.

Samas säästvat arengut toetav haridus on Eestis uuem lähenemine. Marek Sammuli sõnul on säästvat arengut toetav haridus uuem eriti selles osas, kuidas ta kaasab erinevaid metoodikaid ja kuidas nõuab koolidelt tervikuna sellele teemale pühendumist, et mitte olla silmakirjalik. "Näeme erinevate keskkonnahariduskeskuste puhul, kuidas keskus tervikuna pühendub sellele, millest nad räägivad ja tegeleb igapäevaselt sellega, mis konverentsil jutuks on," märkis Sammul.

Asjaosaliste sõnul pole õpetajatel antud valdkonna kontekstis erinevatel põhjustel praegu kerge. "Ühelpoolt on neil vajadus säästvat arengut lõimida läbiva teemana kõikidesse oma õppekavadesse ja seda nad ka teevad. Aga tuge, kuidas seda teha, ei ole senimaani väga palju olnud. Nüüd  hiljaaegu lõppes selleteemaline mahukas täienduskoolitusprogramm ning tasapisi valmivad õppematerjalid. Konverents täidab ühtpidi õpetajate toetamise funktsiooni. Järgmine samm on, et kool tervikuna pühenduks sellele teemale. Seda me veel väga palju ei näe," nentis Sammul.

Samas võib välja tuua, et õpetajad on siiski tublid ja teevad selles vallas võimaluste piires head tööd. Rääkides säästvast arengust on oluline mõista, et tegu on süsteemse lähenemisega, mis hõlmab kõiki valdkondi. Swinburne Juhtimise Instituudi tegevjuht John Vien sõnas, et säästva arengu tõeline väärtus väljendub hariduse andmisel. "See aitab noortel inimestel saada 21. sajandil aktiivseteks kodanikeks ning õpetab erinevaid asju. Säästev haridus õpetab kasutama mõistust, oma südant, et õppida tunnetama ning kasutama käsi, et osata tegutseda. Seega säästev haridus toetab noorte inimeste arenemist vastutustundlikeks täiskasvanuteks," märkis Vien.

Laadimine...Laadimine...