Savisaare protsess: ekspertide hinnangul ei keela seadus poliitikutel esineda linna teavitustes

Tänasel Savisaare protsessi istungil selgus, et Tartu ülikooli õigusteadlased ei suutnud oma ekspertarvamuses leida midagi seadusevastast poliitikute esinemises linna teavitustes, või hoopis valimisreklaamides, nagu prokuratuur seda tõlgendab. Ometi üritab prokuratuur kohtualuse Edgar Savisaare süüd selles episoodis edasi tõestada, võttes abiks Inglise eksperdid.

Pilt: Scanpix/ paremal prokurör Steven-Hristo Evestus

Savisaare protsess: ekspertide hinnangul ei keela seadus poliitikutel esineda linna teavitustes

Virkko Lepassalu

Tänasel Savisaare protsessi istungil selgus, et Tartu ülikooli õigusteadlased ei suutnud oma ekspertarvamuses leida midagi seadusevastast poliitikute esinemises linna teavitustes, või hoopis valimisreklaamides, nagu prokuratuur seda tõlgendab. Ometi üritab prokuratuur kohtualuse Edgar Savisaare süüd selles episoodis edasi tõestada, võttes abiks Inglise eksperdid.

Tänane Savisaare protsessi istung pühendus üldiselt Tallinna linnavalitsuste teavitustele, mille prokuratuur on kvalifitseerinud omastamiseks ehk valimisreklaamiks maksumaksja raha eest. Süüdistuse see episood puudutab 2013. a kohalike valimiste eelset aega. Põhimõtteliselt, kuna üheski seaduses ei leidu keeldu, et poliitik ei tohi esineda inimeste teavitamisel, nagu esines linnapea Savisaar linna teavitustes, siis üritab prokuratuur luua nüüd pretsedenti omastamise süüteokoosseisu kaudu.

Lihtsalt öeldes, kui Savisaar peaks selles punktis süüdi jääma ning pretsedent tekkima, peaks võrdsest kohtlemisest lähtudes andma kohtu alla paljude erakondade poliitikud, sealhulgas Ämaris NATO liitlaste hävitajate taustal valimiste eel poseerinud nüüdse ekspeaministri Taavi Rõivase – kui ainult üks näide tuua.

Kutseri haigusloo epopöa

Savisaare protsessi tänase istungi juhatas sisse endise linnaametniku Priit Kutseri personaalküsimus, et miks ta ei küsinud perearstilt kohtu jaoks tõendit, vaid piirdus perearsti kaudu haiguslehe avamisega. Umbes kahe nädala jagu istungeid on ära jäänud, õigemini oodanud kohtualuse Priit Kutseri tervenemise taga. Seetõttu ei tõotanud kohtunik Anne Rebase ilme, kui Kutser tunnistajapulti astus, talle midagi head. Kutserilt oodatakse nimelt tunnistust seoses tema esinemisega plakatil, mis lubas eelmiste valimiste eel Põhja-Tallinnasse ujulat.

"Perearst läks paanikasse," seletas Kutser, miks tal ei ole esitada kohtule arstitõendit oma istungitelt puudumise kohta. Perearsti paanika oli Kutseri jutu järgi ilmnenud pärast seda, kui arst oli kuulnud, et tõendit on tarvis kohtule esitamiseks. "Peate olema tilgutite all, siis saate tõendi," kirjeldas Kutser ühe medtöötaja väidet, et iga väiksema häda pärast tõendit ei anta.

"Kaks nädalat on teie pärast aia taha näinud, näidake mulle ühtki tõendit, et olete olnud haige," kurjustas kohtunik Anne Rebane. "Teil oli kaks nädalat aega tõendi esitamiseks, kus see tõend täna on?!"

Arutelu Kutseri tervise dokumenteerimise küsimustes päädis kohtuniku otsusega: kuna perearst olevat Kutseri ukse taga käinud, tuvastamaks tema sümptomeid, aga polevat sisse saanud, siis otsustatakse istungi jooksul, kas Kutserile põhjuseta puudumise pärast trahv määrata.

Õigusteadlased: keeldu teavituses osalemiseks ei eksisteeri

Istung jätkus linna teavituste, või prokuratuuri hüpoteesi järgi reklaamide, osas tõendite esitamisega.

Prokurör Steven-Hristo Evestuse sõnul pole selle episoodi uurimise osas olnud initsiaatoriks prokuratuur, vaid erakondade rahastamise järelevalve komisjon. See oli saatnud prokuratuurile tähelepanekud, et avalikku raha on kasutatud isiklikuks valimisreklaamiks.

Kõneks olid Tallinna maratoni reklaam või teavitus, laste korda tehtud mänguväljakute reklaam või teavitus, eakatele suunatud reklaam või teavitus pensionilisast, häirenuputeenusest jne. Samamoodi näidati kohtus Savisaare ülekutset 2013. a kohalike valimiste eel venekeelsetes telekanalites, et muukeelsed inimesed tuleksid omavalitsust valima.

Prokurör esitas ühe ekspertarvamusena Tartu ülikooli õigusteadlaste Raul Naritsa ja Jaan Ginteri seisukohad, kes taandasid kogu teema moraalile ja eetikale. Sellepeale soovis advokaat Oliver Nääs eraldi rõhutada selles arvamuses sisalduvat seisukohta: õiguslikult sellist keeldu, et poliitik ei tohi teavituses osaleda, ei eksisteeri.

Veel tsiteeris prokurör reklaamiekspert Marek Reinaasi, kelle arvates on reklaamis osalenud poliitikutele, näiteks Edgar Savisaarele, loodud ebavõrdne või põhjendamatu eelis võrreldes teiste valimistel kandideerinud isikutega. Riigikontrolör Alar Karis oli aga ekspertarvamusest üldse loobunud, sedastades, et nendest materjalidest ei piisa vastuse koostamiseks, on vaja suuremat auditit.

Mis puudutas näiteks Tallinna Maratoni reklaami, siis oli Marek Reinaas oma kirjalikus ekspertarvamuses jäänud kahtlevamale seisukohale: reklaam esindas tema arvates küll pigem avalikke huve. "Samas on selge, et see aitas kaasa valijate huvi äratamisele Savisaare isiku vastu," nentis Reinaas.

AK "erapooletu" uudisklipp

Ühe tõendina esitas prokurör ka Aktuaalse Kaamera uudisklipi, milles nii reporter kui uudistediktor taunisid otsesõnaliselt Hiiu staadioni avamise plakateid, milles esinesid toonane abilinnapea Arvo Sarapuu, jalgpallikohtunik ja linnaametnik Jaanus Mutli ning linnapea Edgar Savisaar.

Erapooletuks ekspertiisiks polnud prokuratuuri väitel Eestis võimalusi. Seega tellis prokuratuur ekspertiisi Inglismaalt. Muuhulgas päriti, mil määral on alust väita, et reklaam suurendab valijaskonna toetust seal esinenud isikule ja keskerakonnale.

Kutseri reklaamis, kus suure plakatiga lubati Põhja-Tallinnasse ujulat, peitub 75-100% osas tuntuse suurendamise koefitsient, väitis Inglise ekspert. Avaliku sõnumi koefitsienti hinnati samas madalaks. "On tuntav, et Kutser on kuidagi vastutav, selle ehitusprojekti peamine tegija," hindas ekspert.

Sisuliselt samale tulemusele jõuti Hiiu staadioni teavituse või reklaami puhul: kõrge tuntuse suurendamine, madal avalik sõnum. "Traditsioonilised muusikariistad tekitavad õnnelikkuse tunnet," tegi Inglise ekspert komplimendi plakati kujundajatele, kes olid pannud Savisaare, Mutli ja Sarapuu seal pille mängima. "Avaliku sõnumi koefitsient on madal, tugev vihje, et kolm meest on selle ehitusprojekti eest vastutavad."

Sisuliselt samale tulemusele, et suur tuntuse suurendamine, madal avalik sõnum, jõuti ka teiste teavituste osas. Erandiks oli vaid eakatele suunatud teavitust pensionilisast jms, mille puhul leiti, et avalikkusele suunatud sõnum on tugevas ülekaalus.

Kogu ekspertiis läks maksma ligi 29 000 eurot.

"Mitte ühegi reklaami puhul pole leitud, et avalik sõnum sealt puudus," leidis omakorda advokaat Oliver Nääs.

Laadimine...Laadimine...