Seadus piirab ajateenistusest ja õppustes kõrvalehoidjate õigusi

Riigikogu võttis vastu seaduse, mis annab võimaluse peatada ajateenistusest ja kaitseväe õppekogunemisest kõrvalehoidjatele väljastatud õiguste ja lubade kehtivust või väljastamist.

Pilt: Scanpix
Eesti

Seadus piirab ajateenistusest ja õppustes kõrvalehoidjate õigusi (1)

Riigikogu võttis vastu seaduse, mis annab võimaluse peatada ajateenistusest ja kaitseväe õppekogunemisest kõrvalehoidjatele väljastatud õiguste ja lubade kehtivust või väljastamist.

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse poolt hääletas 72, vastu oli 7 ja erapooletuks jäi kaks saadikut, vahendas BNS.

Seadus lubab kaitseväel ja kaitseressursside ametil lisaks sunniraha ning väärteokaristuste määramisele taotleda halduskohtult mootorsõiduki juhtimise õiguse, väikelaeva ja jeti juhtimise õiguse, relvaloa, relva soetamisloa, kalastuskaardi ning jahipidamisõiguse kehtivuse või väljastamise peatamist.

Lisaks kaitseväeteenistuse seaduse muudatustele täiendatakse vastavas osas teisi seadusi, mis viidatud erinevate õiguste ja lubade taotlemise ning kehtivuse korda käsitlevad.

Sunnimeetmed on sarnased elatisabi võlglastele juba kehtivate meetmetega ja neid rakendatakse vaid halduskohtu otsusel ning on pigem erandiks, märkis pressiesindaja.

Sunnimeetmeid rakendatakse eelkõige ajateenistuskohustuse täitmisest korduvalt kõrvalehoidvate kutsealuste suhtes, kelle osas pole muud seaduses ettenähtud meetmed, nagu ettekirjutus, rahatrahv ja sunniraha tulemust andnud. Samuti on võimalik sunnimeetmeid rakendada kaitseväe õppekogunemistelt korduvalt kõrvalehoidjate suhtes.

Seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...