SEB noorte uuring: tööturule sisenevad noortel puudub julgus ja ambitsioon

Noored on tublid planeerijad ja kogujad, ent ei julge riskida, rääkis SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

Pilt: Scanpix

SEB noorte uuring: tööturule sisenevad noortel puudub julgus ja ambitsioon

Noored on tublid planeerijad ja kogujad, ent ei julge riskida, rääkis SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

2017. aastal korraldatud noorte finantskäitumise uuring, millest võttis osa 776 noort vanuses 18 kuni 25 eluaastat näitas Eesti noorte head finantsplaneerimise ja juhtimise oskusi, finantsilist ettenägelikkust ja aktiivsust tööturul. Puudu jääb aga noortel ettevõtlikkusest ja investeerimisjulgusest.

Mitu aastat järjest korraldatud noorte uuring annab hea pildi keskmisest Eesti noorest, kes on tööturule juba jõudnud või on sinna jõudmas. Uuringu järgi keskmine Eesti noor töötab ja on õpingud lõpetanud või on neid lõpetamas, saab palka 500–800 eurot kuus ja loodab mõne lähima aasta jooksul teenida kuni 1500 eurot ning planeerib oma eelarvet. Üldist head kuvandit Eesti noortest kinnitab ka see, et 75% noortest koguvad raha, 40% kogub üle 100 euro kuus ja konkreetsel eesmärgil. 52% küsitletutest planeerib oma kulutusi, 22% arvestavad nii suuremate kui ka väiksemate väljaminekutega.

"Finantskäitumise perspektiivist on tegu väga tubli põlvkonnaga, kellel on suuremad eeldused saada hakkama eluliste väljakutsete ja mitte jääda hätta majandusraputuste tulemusel nii, nagu juhtus mitmete eelkäijatega. Samas on näha, et tublid planeerijad ja kogujad ei julge riskida. Seepärast on järgmise põlvkonna majandust edasiviiv ettevõtlikkuse ja äriambitsioonimootor üsna nõrk. Kahjuks kinnitavad seda ka uuringu tulemused, mille järgi ainult 4% noortest on seotud ettevõtlusega, 70% vastanutest ei ole mõelnud ega plaanigi tegelda ettevõtlusega tulevikus,“ annab oma kommentaari noorte finantskäitumisele SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

"Uuringu üllatavaks tulemuseks osutus see, et ka noortest investorite aktiivsus on üsna madal, kui mitte olematu. Me kõik täheldame oma ühiskonnas suurenenud huvi investeerimise vastu, kuid päevakorral olev trend noori justkui ei puuduta. Nii ületab SEB keskmise investori vanus 51 eluaastat; noorte, kuni 25-aastaste investorite varade maht on alla 1% ja 70% tublidest kogujatest väidavad, et hoiavad oma sääste peamiselt sularahas. Põlvkond, mille esindajad sageli koguvad raha lapsepõlvest saadik, peaaegu ei kasuta kaasaegseid investeerimisvõimalusi oma raha kasvatamiseks,“ kommenteerib noorte investeerimisaktiivsust SEB finantsturgude riskinõustaja Kristofer Vähi.

Laadimine...Laadimine...