Selgusid aasta naiskodukaitsja ning naiskaitseliitlane

Lõppenud aasta naiskodukaitsjaks valiti Triin Seppet Tartu ringkonnast ja kaitseliitlaseks Arvid Siilak Alutaguse malevast.

Pilt: Kaitseliit/Pilt on illustratiivne
Eesti

Selgusid aasta naiskodukaitsja ning naiskaitseliitlane

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Lõppenud aasta naiskodukaitsjaks valiti Triin Seppet Tartu ringkonnast ja kaitseliitlaseks Arvid Siilak Alutaguse malevast.

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andsid täna Rakvere Reaalgümnaasiumis võitjatele üle rändauhinnad, milleks on pronksist kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kujud, teatas Kaitseliit BNS-ile.

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulid tervitama ka kaitseminister Jüri Luik ning kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. Luik ütles oma kõnes, et Eesti kaitsmine on ustavust, ausust ja vaprust nõudev ülesanne ning selle igapäevasel elluviimisel on suurimaks väärtuseks vabatahtlikult riigikaitsesse oma tarkust, jõudu ja aega andvad inimesed.

"Kaitseliit on see jõud ja koondatud teadmised, mis paneb need inimesed koos tegutsema, ühtse eesmärgi nimel väljaõppes osalema, kandma südames isamaalisust ja olema parimad meie seast," märkis Luik.

"Kogu oma liikmeks oldud aja vältel on ta olnud naiskodukaitsja selle kõige paremas ja vägevamas tähenduses, kes innustab ja inspireerib kõiki, kellega ta oma Naiskodukaitse teel kokku puutub," iseloomustas aasta naiskodukaitsjat Naiskodukaitse Tartu ringkond. "Ta on olnud aastaid vabatahtlik juht Naiskodukaitses ning samas Kaitseliidu maleva teavituspealik. Tema panuseks on olnud maleva kodulehe arendamine ning malevkondade teavituspealike kogukonna loomine. Oma tegevusaastate vältel on ta jõudnud nii haridusmessidele, avalikele PR-üritustele kui ka ülelinnalistele suurüritustele, kus ta ikka ja alati huvilistele särasilmselt ning köitvalt Naiskodukaitset tutvustab."

"Legendaarne malevkonna relvur, kes väga pühendunult kontrollib relvade puhtust ja nende korrektset käsitlemist," iseloomustas aasta kaitseliitlast Arvid Siilakut Kaitseliidu Alutaguse malev. "Lisaks on ta olnud aastaid malevkonna juhatuses, on rühmavanem ning on valitud ka Alutaguse maleva esindajatekogu poolt Kaitseliidu keskkogu liikmeks. 2017 aastal võttis ta maleva kõige aktiivsema liikmena osa pea kõikidest malevkonna üritustest. Tal on meeletus koguses patriotismi ja kohusetunnet, et endale südamelähedast Kaitseliitu edendada ja arendada."

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valiti üheksandat korda.

Laadimine...Laadimine...