September on keskkonnasõbraliku liikumise kuu

Keskkonnasõbraliku liikumise kuul saavad lapsed helkurvestid ning kohtuvad vana tuttava Prügihundi ja uue sõbra Snupsiga.

Pilt: Scanpix

September on keskkonnasõbraliku liikumise kuu

Keskkonnasõbraliku liikumise kuul saavad lapsed helkurvestid ning kohtuvad vana tuttava Prügihundi ja uue sõbra Snupsiga.

Kuu eesmärk on suurendada elanike keskkonna- ja liiklemisalast teadlikkust koostöös eri ametite, linnaosavalitsuste ja teiste koostööpartneritega. Keskkonnasõbraliku liikumise kuud korraldatakse Tallinnas juba neljandat aastat järjest ja see kestab kuni septembri lõpuni.

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul propageeritakse Keskkonnasõbraliku liikumise kuu vältel linna ühissõidukite kasutamist ja auto kasutamise vähendamist ning keskkonnasõbralike liikumisviiside nagu jalgsi käimine, jalgrattasõit jms väärtustamist. "Sellel aastal on kuu läbivaks  teemaks "Tee liikudes targad valikud". Meie eesmärk on näidata, kuidas võib linnas kasutada erinevaid ühistranspordi liike ja keskkonnasõbralikke liikumisviise", ütles abilinnapea.

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu algab 1. septembril, mil kooliteed alustavatele lastele jagatakse helkurvestid. Keskkonnasõbraliku liikumise kuu ametlik avamine toimub 5. septembril kell 12 Uue Maailma tänavafestival, mille käigus tänavad hõivatakse jalakäijate poolt. Tänu koostööle Tallinna Keskkonnaametiga on tänavafestivali kavva lisatud keskkonnaalased tegevused – teavitatakse inimesi keskkonnasõbraliku liikumise kuu eesmärkidest ja tegevustest; esmakordselt töötab jäätmelava, kus tegutseb oma programmiga Prügihunt; lastealal tegeleb liikumise kuu maskott Snupsi.

Septembri jooksul toimuvad keskkonnasõbraliku liikumise kuu raames kõikides linnaosades üritused ja kampaaniad, sh kepikõnnid, spordi-, tervise- ja teabepäevad jms. 12.-13.09. toimub SEB Tallinna Maraton. 18.-19.09. korraldatakse jalgsimatkad "Roheline ring Vanalinnas".
Koostöös Tallinna transpordiameti ja Viimsi vallavalitsusega viiakse läbi teavituskampaania "Pargi ja Reisi" süsteemi kuuluvate parklate kasutamise suurendamiseks. Kampaania lõpus toimub auhindade loosimine Pirita P&R parkla kasutajate vahel.

Kuu tippsündmuseks on autovaba päev, mis sellel aastal toimub 20. septembril, Euroopa liikuvusnädala raames, algusega kell 10 Põhja-Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus. Sel päeval piiratakse kella 09.30-st 16.00-ni sõidukite sissesõit Telliskivi tänaval raudteede vahelisel lõigul. Linlastele pakutakse Telliskivi Loomelinnakus võimalust võtta osa keskkonnasõbraliku liikumisega seotud tegevustest ja nautida kontserti. Lastele ja täiskasvanutele pakutakse meelelahutust, avatakse targa liikuja väljak, toimub maakauba turg. Kohal on Tallinna Keskkonnaameti, Põhja-Tallinna valitsuse ja Prügihundi telgid. Lastega mängib ja jagab teavet keskkonnasõbralikust liikumisest maskott Snupsi, kes septembri jooksul külastab Põhja-Tallinna linnaosa lasteaedu.

Samuti on huvilistel võimalus osaleda jalgsimatkal "Telliskivi Loomelinnaku minevikust", mis viib osavõtjad tutvuma endise tööstusalaga või jalgrattamatkal "Sada aastat Põhja-Tallinna arhitektuuris", kus kogenud giidi saatel saab avastada viimase saja aasta erinevate arhitektuuristiilide ehitisi ja hooneid Põhja-Tallinna linnaosas. Samal päeval toimub orienteerumismäng ühistranspordiga, mille start ja finiš on Telliskivi tänaval.

Tallinna Kommunaalamet planeerib avada septembriks või liikumise kuu jooksul uued või renoveeritud kergliiklusteed Kalaranna tänaval,Pärnu mnt – Järvevana tee vahelisel lõigul, Priisle teel (Narva mnt ja Ussimäe tee vahel) ning Tondiloo haljasalal (Linnamäe tee 28a).

Täpsem teave ürituste kohta avaldatakse veebilehel www.tallinn.ee/liikumiskuu eesti keeles ja www.tallinn.ee/rus/mobilnost vene keeles ning infovoldikus (saadaval eesti ning vene keeles linnavalitsuse infosaalis ja linnaosavalitsuste infosaalides alates 36.-st nädalast). Keskkonnasõbraliku liikumise kuud korraldatakse Tallinnas neljandat korda ja seda koordineerib Tallinna Keskkonnaamet.

Laadimine...Laadimine...