Sisekaitseakadeemia tähistas Eesti Vabariigi 100. aastapäeva piduliku rivistusega

Sisekaitseakadeemia tähistas täna Maarjamäel Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kadettide ühise rivistusega.

 

Pilt: Sisekaitseakadeemia
Eesti

Sisekaitseakadeemia tähistas Eesti Vabariigi 100. aastapäeva piduliku rivistusega

Sisekaitseakadeemia tähistas täna Maarjamäel Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kadettide ühise rivistusega.

 

Kogu akadeemia pidulik ühisrivistus on Sisekaitseakadeemia traditsioon, millest võtavad osa kõik õppeüksused. Rivistusel osales ka akadeemiat 24. veebruari kaitsejõudude paraadil esindav üksus ning politsei- ja piirivalveorkester, ühtekokku pea 400 inimest.

Rivistusel kõlasid rektor Katri Raiki, siseminister Andres Anvelti, Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela, Maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laidi ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse juhataja asekantsleri ülesannetes Priit Posti tervitused. Parimatele Sisekaitseakadeemia tudengitele ja teenistujatele anti üle aumärgid, tänukirjad, uued teenistusastmed ja stipendiumid.
"Eesti riigi rajasid noored mehed, Vabadussõjas sõdisid meie riigi eest ka õpilased ja üliõpilased. Meie kõigi, ka Sisekaitseakadeemia kadettide ülesanne on olla nende inimeste mälestuste vääriline. Oma riik – see on privileeg, õnn ja rõõm. Seda ei tohi unustada mitte ühelgi hetkel," ütles Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik.

"Meie kodumaa ja vabadus ei ole iseenesestmõistetavad väärtused. Meie Eesti sõltub meie kõigi valikutest," sõnas siseminister Andres Anvelt Sisekaitseakadeemia kadettidele.

Siseminister andis pidulikult üle tänukirjad akadeemia spordijuht Epp Jalakale, politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosenile,  päästekolledži juhataja-lektor Jaan Trossile ning assistent Raimo Kivestele. Samuti andis minister Anvelt üle peaministri tänukirja politsei- ja piirivalvekolledži nõunikule Maiko Martsikule. Kaarel Eenpalu nimelise eristipendiumi pälvis politsei- ja piirivalvekolledži kadett Kaarel Rüütsalu ning sisejulgeoleku magistriõppe edukusstipendiumi Karl-Erik Piirimees.

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik andis rivistusel uue teenistusastme politseikolonelleitnant politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse ja turvataktika õppetooli juhataja-lektor Jaak Kivistele, teenistuskoerte koolituskeskuse juht Jüri Pajusoole, lektor Enn Kooskorale, lektor Rauni Rohuniidule ning lektor Ülle Vanaisakule. Uue teenistusastme politseikapten pälvis õppedistsipliini juhtivspetsialist Tarmo Orav ning politseileitnanti teenistusastme Leho Tummeleht, Sirvi Pezonen, Tõnis Naarits ja Malle Tiirusson.

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse juhataja asekantsleri ülesannetes Priit Post andis üle ministeeriumi stipendiumid justiitskolledži korrektsiooni eriala kadetile Toomas Kiislale ja vanglaametniku eriala õpilasele Johannes-Markus Boikovile.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher andis pidulikult üle ameti kõrgharidusõppe eristipendiumid politseiteenistuse eriala kadettidele Jaana Maasingule ja Rauno Loitile. Kutseõppe eristipendiumid pälvisid politseiametniku õppekava kadetid Kätlin Kentel ja Andreas Põldaru. Ühtlasi andis Politsei- ja piirivalveameti peadirektor üle ameti teenistusristid Politsei- ja piirivalvekolledži õppedistsipliini juhtivspetsialist Tarmo Oravale, õppedistsipliini vanemspetsialist Triinu Laosele ning täiendusõppe juhtivspetsialist Malle Tiirussonile.

Päästeameti Hans Maide nimeline eristipendium määrati Vabariigi aastapäeva eel päästekolledži üliõpilasele Edit Tammepõllule ja samanimeline kutseõppe eristipendium päästja eriala õpilasele Meelis Lindperele.

Häirekeskuse eristipendiumid pälvisid päästekolledži üliõpilane Heleriin Teder ning päästekorraldaja eriala kutseõpperühma õpilane Veronika Johanson. Maksu-ja Tolliameti eristipendiumi said sel aastal finantskolledži tolli ja maksunduse eriala üliõpilased Annika Tiideberg ja Liivi Horg.

Akadeemia 2017. aasta parimaks meessportlaseks valiti finantskolledži kolmanda kursuse üliõpilane Karl Koha ning parimaks naissportlaseks sisejulgeoleku magistrant Kelly Nevolihhin.

Pidulikule rivistusele järgnes Vabariigi sünnipäevatordi söömine ning õhtul toimub üliõpilasesinduse korraldatud EV100 sünnipäevapidu akadeemia õppehoones.

 

Laadimine...Laadimine...