Sotsiaalminister Kiik kinnitas soovi luua patsiendikindlustus

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles kolmapäeval Tallinnas Eesti Haiglate Liidu sügiskonverentsil, et ministeerium soovib luua patsiendikindlustuse ning koos sellegkaasajastada patsiendiohutuse süsteemi.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

Sotsiaalminister Kiik kinnitas soovi luua patsiendikindlustus (3)

Toimetaja: Toomas Raag

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles kolmapäeval Tallinnas Eesti Haiglate Liidu sügiskonverentsil, et ministeerium soovib luua patsiendikindlustuse ning koos sellegkaasajastada patsiendiohutuse süsteemi.

"Meie arstid teevad head tööd ja arstiabi Eestis on väga heal tasemel," ütles Kiik BNS-i teatel. "Ometi nii nagu mujal, tuleb ka meil tervishoius ette olukordi, kus kõik ei lähe plaanipäraselt. Seepärast vajame tervishoius toimunud eksimustesse mittesüüdistavat ja mittekaristavat suhtumist, mis võimaldaks eksimustest õppida, neist avatult rääkida ja nendega julgemalt tegeleda. Soovime viia lõpule patsiendikindlustussüsteemi loomise ja koos sellega patsiendiohutussüsteemi kaasajastamise. Loodav süsteem peab võimaldama kõigi patsientide võrdset ja väärikat kohtlemist ning kahjujuhtumite objektiivset ja ühetaolist menetlemist, et muuta tervishoidu meie kõigi jaoks veelgi kvaliteetsemaks ja ohutumaks."

Augusti alguses olid patsiendikindlustuse loomise põhimõtted arutusel valitsuskabinetis ning läbirääkimised patsiendikindlustussüsteemi loomise ja patsiendiohutussüsteemi kaasajastamise teemal jätkuvad sügisel.

Kiik rõhutas, et soovib oma ametis olulist tähelepanu suunata ka erinevatele digilahendustele ja tervishoiutehnoloogiatele, mis arenevad jõudsalt ning mis aitavad teatud protsesse automatiseerida ja muuta veelgi efektiivsemaks. Ühe positiivse näitena tõstis minister esile üleriigilise digiregistratuuri käivitamise.

„Üleriigilise digiregistratuuriga on praeguseks liitunud juba 29 raviasutust, sealhulgas kõik Eesti piirkondlikud, kesk- ja üldhaiglad. Loodame, et see muudab patsiendile edaspidi eriarstiaja leidmise lihtsamaks ja mugavamaks ning aitab samas vähendada ka tühivisiite ja topeltbroneeringuid," ütles minister. „Ühtlasi tekib meil võimalus täiendavaks sisuliseks analüüsiks, et teaksime, kuhu tulevikus enam ressurssi suunata. Tunnustan kõiki raviasutusi ja infosüsteemide arendajaid, kes on töötanud tihedas koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ja Eesti Haigekassaga, et see projekt edukalt lõpule viia."

Lisaks kinnitas minister soovi liikuda edasi Tallinna Haigla rajamise plaaniga, mis näeb ette Tallinna haiglate ühendamise ühte haiglaorganisatsiooni ning uue nüüdisaegse haiglakompleksi rajamise Tallinnasse Lauluväljaku lähistele aastaks 2027.

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...