S&P kinnitas Eesti pikaajalise reitingu senisel tasemel AA-

Reitinguagentuur Standard and Poor’s (S&P) kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel kõrgel tasemel AA- stabiilse väljavaatega, lühiajaline reiting kinnitati senisel tasemel A-1+.

Pilt: Scanpix
Eesti

S&P kinnitas Eesti pikaajalise reitingu senisel tasemel AA-

Toimetaja: Merje Aus

Reitinguagentuur Standard and Poor’s (S&P) kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel kõrgel tasemel AA- stabiilse väljavaatega, lühiajaline reiting kinnitati senisel tasemel A-1+.

Nii S&P kui Fitch on hinnanud Eesti reitingut AA- tasemel, teatas rahandusministeerium. Riigireiting näitab agentuuri hinnangut valitsuse võimele riigi võetud võlakohustusi tulevikus täita. Stabiilne väljavaade näitab agentuuri ootusi Eesti tugeva majanduskasvu jätkumisele, vahendas BNs.

Eesti reitingut toetavad S&P teatel riigi tugevad institutsioonid, kõrgelt haritud töötajad ja valitsuse jätkusuutlik eelarvepoliitika koos piisavate reservidega. Samuti kuulumine Euroopa Liitu ja euroalasse ning NATO-sse.

Üldiselt neutraalse eelarvepoliitika foonil püsivad endiselt kõrgest palgakasvust ja inflatsioonist tingitud riskid ülekuumenemisele. 

Eesti majanduskasv jääb järgmisel kolmel aastal 3 protsendi lähedale. Väikese avatud majandusena sõltuvad Eesti kasvuväljavaated peamiste ekspordipartnerite käekäigust euroalal ja Skandinaavias. Nõudlus ekspordi järele peaks püsima tugev. 

Jätkusuutlikku majanduskasvu soodustavad ka investeeringud EL-i struktuurifondide toel ja ka suured investeeringud õlitööstuse kaasajastamisesse ja infrastruktuuri, nagu näiteks raudteeühendused Baltikumi ja Poola vahel. 

Jättes kõrvale tänavuse nõrga investeeringute kasvu, on vastukaaluks eratarbimise kasv pea kahekordistunud, ulatudes 4,4 protsendini. See on viinud kasvule ka impordi, samas kui netoekspordi panus SKP-sse on negatiivne.

Jätkuv oht Eesti konkurentsivõimele ja pikaajalisele majandusarengule on tööjõupuudus. See võib tähendada, et ka järgnevatel aastatel palgakasv ületab tootlikkuse kasvu. Halvimal juhul võib see viia ülekuumenemise ja teiste majanduslike tasakaalustamatusteni.

Samas on demograafias toimunud mitmed positiivsed arengud. Rändesaldo on alates 2015. aastast olnud kasvavalt positiivne ja Eesti rahvaarv on esmakordselt pärast iseseisvumist kasvama hakanud. Sellesse panustab ennekõike sisseränne Soomest, Lätist, Venemaalt ja Ukrainast.

Eesti on jätkuvalt netolaenuandja ja selleks ka lähitulevikus jääb.

Laadimine...Laadimine...